Vesti

Seminar iz vladavine prava i sudskog postupka u IBCM u severnoj Mitrovici

29. maj 2015. god.

EULEX je za osamnaest studenata na Međunarodnom poslovnom koledžu (IBCM) u severnoj Mitrovici održao seminar iz vladavine prava i sudskog postupka. Sudija Malkolm Simons, predsedavajući EULEX-ovih sudija, vodio je predavački deo seminara, dok su Ijan Bankroft, koordinator za sever, i Dane Koruga, službenik za komunikacije KIOJ za sever, pružili pregled mandata misije i vodili diskusiju sa studentima.

Pošto IBCM ima dva fakulteta u Mitrovici, jedan u severnom delu i jedan u južnom, Srbi sa Kosova i iz drugih delova prisustvuju predavanjima koja se održavaju na severu, dok kosovski Albanci sprovode svoje akademske aktivnosti na fakultetu u južnom delu grada. Međutim, pošto je ovaj razgovor pobudio pažnju velikog broja studenata, grupu koja je učestvovala na ovom seminaru činili su studenti i sa severa i sa juga. Čarlin Miler, Zamenica direktora IBCM, bila je ključna osoba koja doprinela oglašavanju seminara i organizovanju učešća zainteresovanih studenata. 

Malkolm Simons je, koristeći svoje obimno iskustvo kao EULEX-ov sudija, dao detaljno objašnjenje sudskog postupka. On je obrazložio istaknute uloge tužilaca i njihove dužnosti, kao i uloge sudija koji sprovode ispitivanja i vode predmete. On je objasnio da u svojoj ulozi Predsedavajućeg EULEX-ovih sudija vrši nadzornu ulogu nad timom sudija koje rade u Osnovnom sudu u Mitrovici. Objasnio je da su EULEX-ove sudije i tužioci nezavisni u svom donošenju odluka i slobodni od političkog ometanja. Suđenja koja vode EULEX-ove sudije uglavnom se odnose na krivična dela, kao što su ratni zločini, teška krivična dela i krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Njihovi predmeti često privlače veliku pažnju javnosti.

Studenti, od kojih se većina uglavnom koncentriše na poslovnu administraciju i menadžment, su bili veoma zainteresovani da nauče nešto o postupku koji takođe ima uticaj i na njihove karijere i sredinu u kojoj žive. Najčešće postavljana pitanja odnosila su se na javno mnjenje koje pobuđuje EULEX i na aktivnosti koje misija preduzima u svom radu. To je bio prilično direktan odgovor pošto je održani seminar predstavljao jednu vrstu dosezanja u javnost koje sprovodi EULEX kako bi povećao transparentnost i pružio bolji uvid u sudski postupak. Osim održavanja seminara za studente, kako sa javnih tako i sa privatnih univerziteta, EULEX se angažuje i u građanskom društvu i široj javnosti kako bi ih informisao o sudskom postupku, prisupu pravdi i mandatu misije za obnavljanje vladavine prava širom severnog dela Kosova.