Vesti

Posete lokacijama dodatno predviđenih prelaza u sklopu IUG

16. juni 2015. god.

Predsedavajući Grupi za primenu IUG u sklopu dijaloga koji pomaže EU, Bernd Thran, posetio je, zajedno sa predstavnicima Prištine i Beograda i stručnjacima EULEX-a, lokacije na kojima će se uspostaviti dva nova privremena prelaza na zajedničkoj lokaciji: Kapija Vrapce na jugu i Izvor na severu. Dva nova prelaza će se koristiti isključivo za lokalni granični saobraćaj i uglavnom će olakšati potrebe lokalne zajednice.

Na obe lokacije, odgovarajuće strane su ispitale infrastrukturne mogućnosti za nove prelaze i razmotrile naredne korake, uključujući eksproprijaciju zemljišta, infrastrukturu i rokove za izgradnju. Nakon postizanja sporazuma o tačnim lokacijama i izgledu prelaza, posrednik EU, Bernd Thran, i viši predstavnici iz Prištine i Beograda, potpisali su odgovarajuće planove.

Dve posete obavljene su u veoma srdačnoj i pozitivnoj atmosferi a g. Thran je pohvalio obe strane za njihov konstruktivni pristup: „Veoma sam srećan što sam ovde na zahtev obeju strana. Vaša posvećenost otvaranju većeg broja prelaza zaista je vidljivi znak vašeg angažovanja da se odgovori na potrebe lokalnog stanovništva i normalizuju odnosa između Beograda i Prištine. Ovo je u središtu dijaloga i njegovog Sporazuma o IUG, koji se pretvara u uspešnu priču.“- zaključio je Bernd Thran. Očekuje se da će oba nova prelaza biti puštena u rad najkasnije 2016. god.

 

Ovaj događaj je još jedan važan korak u pravcu primene Sporazuma o IUG, kojim su predviđena dva nova privremena prelaza na istoj geografskoj lokaciji. Prva četiri privremena prelaza IUG puštena su u rad decembra 2012. godine, a zatim još dva krajem februara 2013. god. Uz veću blizinu i svakodnevnu saradnju, postupak kontrole je znatno unapređen i, zahvaljujući tome, protok i kontrola saobraćaja kroz prelaze sada su znatno brži. U sklopu Sporazuma o IUG, olakšana kontrola saobraćaja takođe je uvedena u toku praznika i letnjeg perioda; to je primetno skratilo kolone vozila i vreme čekanja za putnike. Pored toga, opšta komunikacija između Beograda i Prištine značajno je unapređena kroz niz redovnih sastanaka na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou, u kojima se sve više razmenjuju informacije, uključujući elektronske podatke u oblasti carine.

Osim toga, carinski prihod se prikuplja na dva prelaza na severu počevši od decembra 2013. godine, i dostigao je iznos od preko 6 miliona evra. Taj prihod se prenosi neposredno u fond namenjen razvoju severa Kosova.

Sporazum o IUG se realno može smatrati glavnim uspehom u tekućem dijalogu koji pomaže EU, a proces primene se i dalje razvija uz sve bolju saradnju i komunikaciju između dveju strana na svakom nivou.