Vesti

Obukom o zastupanju pokrenuta saradnja između EULEX-a i studenata prava Univerziteta Mitrovici

17. juni 2015. god.

Prošle srede, 10. juna, EULEX i Centar za zastupanje demokratske kulture, ACDC, lokalna nevladina organizacija, održali su seminar o zastupanju studentima pravnog fakulteta u severnoj Mitrovici. Ovaj seminar, koji se održao u glavnoj sudnici Osnovnog suda u Mitrovici, poslužio je kao uvodna seansa obuke o zastupanju za osamnaest studenata prava, s ciljem da se oni pripreme za niz simuliranih suđenja planiranih za septembar.

Zamenica šefa EULEX Službe za štampu i javno informisanje, Dragana Nikolić-Solomon, bila je moderator seminara na kojem su predavali tužilac EULEX-a Andrew Carney i predsednik Skupštine sudija EULEX-a Malcolm Simmons. Seminaru je takođe prisustvovao i Dušan Radaković, izvršni direktor ACDC-a, koji je tokom proteklih godina blisko sarađivao sa studentima kroz unutrašnje inicijative.

Andrew Carney i Malcolm Simmons su upoznali studente sa pravilima zastupanja. Andrew Carney je govorio o ulozi tužilaca i objasnio je kako tužilac prikuplja dokaze i izlaže ih pred sudom. ,,Tužilac se često susreće sa mnoštvom raznolikih dokaza, kao što su balistički nalazi, telefonska presretanja, iskazi svedoka i nalazi DNK,” izjavio je Andrew. 

Andrew je zatim govorio o ulozi advokata odbrane i nekim jedinstvenim taktikama koje se koriste za diskreditovanje tužilaštva. Malcolm Simmons je objasnio ulogu sudija, njihov nezavisni pristup, sastav sudskih veća i ophođenje prema svedocima i optuženima. 

Nakon obuke studenti su se uključili u diskusiju na kojoj su dalje razradili pitanja koja su ih posebno interesovala, uključujući i pravce koje mogu očekivati ukoliko odluče da slede karijeru sudije, tužioca ili advokata odbrane. Ova grupa studenata će nastaviti saradnju sa EULEX-om i ACDC-om tokom narednih nekoliko meseci, dok se budu pripremali za svoje uloge za simulirana suđenja planirana za septembar.