Vesti

Zamenik šefa Misije EULEX dočekao novog komandanta multinacionalne specijalizovane jedinice italijanskih karabinjera

25. februar 2021. god.

Zamenik šefa Misije, pukovnik Cezary Luba dočekao je 25. februara novog komandanta multinacionalne specijalizovane jedinice italijanskih karabinjera (MSU) KFOR-a, pukovnika Stefano Fedele.

Pukovnik Luba je istakao blisku saradnju između EULEX-a i KFOR-a na svim nivoima, posebno ističući kako Specijalizovana policijska jedinica EULEX-a i MSU redovno koordiniraju svoje aktivnosti i sprovode zajedničku obuku, kao deo troslojnog sistema bezbednosnog odgovora, po kojem su Policija Kosova prva, EULEX druga i KFOR treća instance reagovanja.

Pukovnik Fedele je izrazio zahvalnost za pozitivan i dugogodišnji zajednički rad dve organizacije i njihov kontinuirani doprinos miru i stabilnosti na Kosovu.

Zamenik šefa Misije EULEX takođe je predstavio komandantu MSU kratak pregled trenutnog mandata Misije i njenog razvoja tokom vremena kroz čitav spektar njenih aktivnosti.