Vesti

Grupa Foruma za liderstvo i diplomatiju u poseti EULEX-u

02. mart 2021. god.

Živahna i raznolika grupa iz NVO Forum za liderstvo i diplomatiju došla je 1. marta u studijsku posetu sedištu Misije EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX).

Misija je za studente pripremila prilagođeni program i pružila im priliku da uče i razgovaraju o raznim temama, uključujući pristup pravdi i kako funkcioniše kosovski pravosudni sistem, slučajeve rodno zasnovanog nasilja i mehanizme prijavljivanja, ljudska prava, kao i imovinska prava.

Studentima su takođe predstavljene praktične veštine za pripremu prijave za posao za međunarodnu organizaciju, i pružena im je prilika da postave mnoga korisna pitanja i dobiju savete i trikove za pripremu uspešne prijave za posao. 

Kroz živahne, interaktivne i praktične vežbe u veštinama komunikacije, studenti su imali priliku da uvežbaju svoje prezentacione veštine i identifikuju oblasti na kojima bi trebalo više da rade u komunikaciji sa kolegama i publikom.

Studijska poseta završena je zanimljivom diskusijom sa našim šefom Misije Lars-Gunnar Wigemark, koji je govorio o svom ličnom putu u karijeri i pružio studentima priliku da razgovaraju o raznim temama, uključujući njihove brige i nade za budućnost.