Vesti

Udruženje mladih za spoljne poslove u Minhenu organizovalo onlajn diskusiju sa šefom Misije Evropske unije za vladavinu prava, Lars-Gunnar Wigemark

07. juni 2021. god.

Udruženje mladih za spoljne poslove sa sedištem u Minhenu organizovalo je onlajn diskusiju sa šefom Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), koja je bila usredsređena na vladavinu prava.

Udruženje mladih želelo je da iz perspektive Misije EU za vladavinu prava stekne uvid u vladavinu prava na Kosovu, izazove i posao koji se u ovoj oblasti obavlja.

Wigemark je započeo diskusiju uvodom u misije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP), napominjući da je EULEX najveća ikada raspoređena misija ZBOP.

Jedna od tema koje se šef EULEX-a takođe dotakao bilo je robusno nadgledanje pravosudnog sistema, koje čini mandat EULEX-a prilično jedinstvenim. Uprkos izazovima koje je COVID-19 prouzrokovao širom sveta, Wigemark je ponosno objasnio kako je Misija uspela da ostane operativna i ispuni svoj mandat.

Učesnici su takođe želeli da saznaju više o saradnji među različitim misijama ZBOP. Wigemark je objasnio da su, iako svaka misija ZBOP ima jedinstveni mandat i deluje nezavisno jedna od druge, komunikacija i saradnja među misijama odlične po raznim temama, uključujući sajber bezbednost.

U zaključku, Wigemark je govorio o mladima sa Kosova, pohvalivši ih za njihovo poznavanje stranih jezika i njihovu usredsređenost na obrazovanje i zapošljavanje.