Vesti

Suzbijanje falsifikovanja novca: EULEX omogućio sastanke stručnjaka Europola sa Policijom Kosova i Kosovskom agencijom za forenziku

15. juli 2021. god.

Stručnjaci Europola za suzbijanje falsifikovanja evra održali su 15. juna u Prištini sastanke sa predstavnicima Jedinice Policije Kosova za međunarodnu saradnju u sprovođenju zakona (ILECU), Direkcije Policije Kosova za istragu privrednog kriminala i korupcije i Kosovske agencije za forenziku, kako bi razgovarali o tome kako Europol može podržati Kosovo u borbi protiv falsifikovanja novca.

Ove sastanke omogućila je EULEX-ova Jedinica za međunarodnu policijsku saradnju (JMPS), a organizovani su na inicijativu Europola, nakon nedavnih slučajeva oduzimanja falsifikovanih kovanica i novčanica evra na Kosovu. 

Na tim sastancima stručnjaci Europola ponudili su pomoć Policiji Kosova u daljem rešavanju slučajeva falsifikovanja novca, uključujući finansijsku podršku za tekuće istrage, forenzičku analizu falsifikovanih novčanica evra, obaveštajne podatke o platformama nezakonite trgovine, tehnički pregled sirovina i štampača koji se koriste za falsifikovanje, kao i mobilni komplet alata za pružanje tehničke podrške i stručnosti na licu mesta u demontaži ilegalnih radionica za štampanje novčanica i izradu kovanica.

EULEX-ova JMPS će nastaviti da pruža podršku Policiji Kosova na polju međunarodne policijske saradnje olakšavajući razmenu informacija sa Interpolom i Europolom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije. Od juna 2018. do 14. juna 2021. godine, EULEX je primio 502 zahteva u vezi sa razmenom informacija između Europola i Policije Kosova i 743 zahteva u vezi sa razmenom informacija između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u skladu sa protokolom o policijskoj saradnji dva entiteta. Misija takođe olakšava razmenu informacija između Nacionalnih centralnih biroa Interpola i Jedinice Policije Kosova za koordinaciju sprovođenja zakona, pod okriljem Interpolove kancelarije za vezu pri UNMIK-u. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine, zaposleni u EULEX-u koji rade u Interpolovoj kancelariji za vezu u okviru UNMIK-a primili su 3076 zahteva.