Vesti

EULEX pozdravlja usvajanje Strategije vladavine prava 2021-2026 od strane Vlade Kosova

16. avgust 2021. god.

U svetlu novoodobrene Strategije vladavine prava 2021-2026 Vlade Kosova, Evropska misija za vladavinu prava na Kosovu sa zadovoljstvom je doprinela procesu koji je donio ovaj značajan ishod.

Strategija vladavine prava, čiji će cilj biti jačanje pravosudnog sustava Kosova na svim nivoima, posebno se poziva na Specijalni izveštaj EULEX-a o uticaju COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu. Poseban naglasak dat je nalazima i preporukama koje se odnose na ograničenu upotrebu video konferencija u predmetima, naročito u krivičnim predmetima, te na potrebu da se oni na odgovarajući način regulišu zakonom.

Specijalni izveštaj EULEX-a identifikuje izazove koje predstavlja pandemija i pruža dubinsku analizu glavnih pitanja koja se pojavljuju i naučenih lekcija. On nudi, takođe, konkretne i delotvorne preporuke za kosovski sistem vladavine prava kako bi on bolje odgovorio na tekuću zdravstvenu krizu.

Ovaj izvještaj je rezultat sistematskog i tematskog praćenja kosovskog krivičnog i građanskog pravosuđa te je kao takav - svedočanstvo predanosti, profesionalnosti i upornosti mnogih istražitelja kosovske policije, sudija, tužilaca, službenika u kazneno popravnoj službi i drugih radnika u vladavini prava koji su tokom pandemije neumorno radili na zadovoljavanju pravde u teškim okolnostima.