Vesti

EULEX obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima – Otvori oči

18. oktobar 2021. god.

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) sprovela je kampanju na društvenim medijima, koja je imala za cilj podizanje svesti o potrebi za sprečavanjem i suzbijanjem trgovine ljudima.

Trgovina ljudima predstavlja težak zločin i grubo kršenje osnovnih prava, ugrožavajući hiljade pojedinaca svake godine, a posebno žene i decu. Na Kosovu je od 2015. do 2020. godine bilo 156 identifikovanih žrtava trgovine ljudima, uključujući 92 dece. Prema poslednjem izveštaju GRETA velika većina žrtava su žene, a većina njih je sa Kosova.

U cilju jačanja odgovora krivičnog pravosuđa Kosova na trgovinu ljudima, EULEX prati nekoliko predmeta trgovine ljudima na nivou policije, tužilaštva i sudstva i daje preporuke kosovskim institucijama vladavine prava za unapređenje pravosudnog sistema.

U prošlosti su tužioci EULEX-a preko Specijalnog tužilaštva Kosova vodili većinu teških predmeta organizovanog kriminala. Misija je takođe organizovala kurseve obuke za osoblje Policije Kosova, tužioce i sudije, usredsređene na jačanje akcija kosovskih institucija protiv trgovine ljudima.  

Postoje različiti oblici trgovine ljudima. Ako ste videli neko dete kako prosjači, uvek postoji mogućnost da ih neko eksploatiše. Ne zatvarajte oči i prijavite slučaj policiji!

Trgovina ženama i devojčicama je oblik nasilja nad ženama. Regruteri su često osobe koje žrtve trgovine ljudima poznaju i kojima veruju! Ne zatvarajte oči! Prijavite policiji!