Vesti

Zajedno u borbi protiv kriminala: Značaj međunarodne policijske saradnje

17. novembar 2021. god.

Značaj međunarodne policijske saradnje u sprečavanju i suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i drugih oblika teškog kriminala, kao i uloga Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) u ovoj oblasti, bili su u fokusu diskusije među predstavnicima Policije Kosova, EULEX-a, civilnog društva i međunarodne zajednice, održane 17. novembra u Prištini.

Tokom diskusije, direktor Uprave za međunarodnu saradnju u oblasti sprovođenja zakona, major Besnik Salahu rekao je: „Međunarodna saradnja je danas važnija nego ikada, naročito u oblasti sprečavanja kriminala i u borbi protiv organizovanog kriminala, teškog kriminala i terorizma.”

Policija Kosova razmenjuje informacije sa različitim zemljama na osnovu bilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije preko EULEX-a, sa Evropolom direktno ili preko švedske službe Evropol-SIENA kojom upravlja EULEX, i sa Nacionalnim centralnim biroima Interpola preko Interpolove Kancelarije za vezu u okviru UNMIK-a, u koju su uključeni stručnjaci EULEX-a.

Govoreći o Radnom sporazumu kojim su uspostavljeni odnosi saradnje između kosovskih organa za sprovođenje zakona i Evropola, koji je stupio na snagu u julu 2020. godine, i o predstojećem imenovanju oficira za vezu Kosova pri Evropolu, major Salahu je istakao: „Kosovo ima mnogo mogućnosti da doprinese sigurnosti i bezbednost svojih građana kroz razmenu informacija i međunarodnu saradnju. U tom smislu, sporazum sa Evropolom nam daje mogućnost da komuniciramo direktno preko bezbednog kanala komunikacije i na najbolji način iskoristimo oficire za vezu. To će rezultirati blagovremenom komunikacijom i boljom saradnjom i koordinacijom naših napora i aktivnosti usmerenih na suzbijanje svih vrsta kriminala.

Vinicio Ceola, vođa tima EULEX-ove Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju, objasnio je da EULEX olakšava razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Evropola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije blagovremeno i kroz bezbedne kanale.

Govoreći o trostrukom povećanju broja razmenjenih poruka – uz pomoć EULEX-a – između Policije Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabeleženog 2020. godine u odnosu na 2019. godinu, Ceola je naglasio: „Samo zajedničkim radom možemo biti efikasni u borbi protiv kriminala. Sprečavanje i suzbijanje kriminala moguće je samo kroz pojačanu saradnju. Ohrabrujuće je videti ovoliki porast broja poruka koje dobijaju Policija Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.”

EULEX i Policija Kosova rade rame uz rame na suzbijanju mnogih oblika kriminala. Od 2008. do juna 2018. godine, saradnja EULEX-a sa nekoliko aktera međunarodne policijske saradnje dovela je do više od 100 hapšenja. Pored toga, EULEX je organizovao niz kurseva obuke i studijskih poseta za izgradnju kapaciteta za predstavnike Policije Kosova, o pitanjima suzbijanja trgovine nedozvoljenom robom, suzbijanja ekološkog kriminala i suzbijanja falsifikovanja novca. Saznajte više o radu EULEX-a u oblasti međunarodne policijske saradnje.

Pogledajte diskusiju ovde.

Današnja diskusija bila je prva u nizu „Dijaloga o nasleđu EULEX-a“, koji ima za cilj da istakne doprinos Misije vladavini prava na Kosovu, kao i izazove sa kojima se EULEX susreo u sprovođenju svog mandata. „Dijalog o nasleđu EULEX-a“ će doprineti razmeni znanja o prošlim i sadašnjim aktivnostima EULEX-a sa širom javnošću i usredsrediće se na uticaj Misije na kolege u oblasti vladavine prava na Kosovu, koje su tokom godina preuzele veću odgovornost u izgradnji otpornijih i održivijih institucija vladavine prava