Vesti

Zajednička izjava šefa Kancelarije EU/specijalnog predstavnika EU na Kosovu, Tomáš Szunyog i šefa Misije EU za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, Lars-Gunnar Wigemark

25. novembar 2021. god.

Danas, 25. novembra, obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i pokretanje Kampanje 16 dana aktivizma, koja će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Ove godine obeležava se 30. godišnjica ove kampanje. Tokom ovih 30 godina, glasovi aktivista i preživelih suprotstavili su se rodno zasnovanom nasilju do te mere da ga više niko ne može ignorisati.

Nasilje nad ženama i devojčicama je već bilo rasprostranjeno i pre nego što je pandemija COVID-19 pre više od 18 meseci promenila naše živote. Povećanjem već postojećih rodnih nejednakosti, pandemija je dodatno produbila rodno zasnovano nasilja. 

Zbog toga se poziv na okončanje nasilja nad ženama ne može prepustiti samo aktivistima i civilnom društvu. Potrebna je mobilizacija svih zainteresovanih strana u celom društvu i angažovanje institucija i rukovodstva kroz konkretne akcije i obezbeđivanje namenskih sredstava, podizanje svesti i prilagođene napore, da bi se promenile duboko ukorenjene društveno-kulturne norme.

Šef Kancelarije EU/specijalni predstavnik EU na Kosovu, Tomáš Szunyog i šef Misije EU za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, Lars-Gunnar Wigemark ponavljaju svoju posvećenost pružanju podrške kosovskim institucijama i društvu u celini u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA SADA!