Vesti

EULEX i Kosovski institut pravde organizovali radionicu za obuku 20 posmatrača laika

15. decembar 2021. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i Kosovski institut pravde (KIP) organizovali su 15. decembra radionicu  o glavnim konceptima nadgledanja sudskih postupaka i suđenja za 20 posmatrača laika, koji će nadgledati oko 500 ročišta u krivičnim postupcima širom Kosova. Ovi posmatrači, koji nemaju pravno iskustvo, izabrani su na osnovu nekoliko kriterijuma, uključujući pol, etničku pripadnost, starost, obrazovanje i zanimanje, i oni će imati priliku da iz prve ruke vide kako funkcionišu kosovske pravosudne institucije. 

Kroz zajednički projekat EULEX-a i KIP-a pod nazivom „Izgradnja poverenja u pravosudni sistem i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava kroz laičko praćenje suđenja – faza 2“, svaki posmatrač laik će pratiti 25 ročišta. Na osnovu nalaza posmatrača laika biće objavljen izveštaj. 

Tokom obuke, EULEX-ovi vodeći tematski posmatrači izneli su detaljan opis svojih aktivnosti. Na ovoj obuci EULEX su predstavljali mobilni posmatrač pravosuđa Oscar San Jose Ortiz, vodeći tematski posmatrač za rodno zasnovano nasilje Aylin Sozen Atil, vodeći tematski posmatrač za zločine iz mržnje Svend Erik Hellner i vodeći tematski posmatrač za krivična dela korupcije Agron Keljmendi. Nakon toga, posmatrače laike je o poslu koji će obavljati tokom ova dva meseca obučila menadžerka projekta i urednica u KIP, Hirije Mehmeti. 

Uključivanjem građana Kosova u praćenje suđenja, pravosudne institucije se jačaju i kao rezultat toga raste i poverenje građana u njih. U tom smislu, projekat ima za cilj povećanje institucionalne odgovornosti i izgradnju poverenja ljudi u pravosudni sistem. Ideja je da se građanima Kosova da glas, kroz mogućnost da vide i procene kako funkcioniše njihov sistem krivičnog pravosuđa, kako je organizovan, kako glavni akteri komuniciraju i kako nadležne institucije isporučuju pravdu. 

KIP je u maju 2020. godine objavio izveštaj “Pravda u očima građana”, kao deo prve faze projekta koji finansira EULEX, a koji je sproveden od oktobra 2019. do marta 2020. godine. Nakon implementacije prve faze 2019-2020. godine, ova radionica je bila deo druge faze projekta laičkog praćenja suđenja, koji je pokrenuo i finansirao EULEX 2019. godine, sa ciljem da se povećaju kapaciteti organizacija civilnog društva za nadgledaju kosovskog pravosudnog sistema.

U narednim mesecima biće organizovan niz ad-hoc aktivnosti obuke, osmišljenih da dopune aktivnosti praćenja i osiguraju nesmetanu implementaciju projekta. Kao i 2020. godine, pripremiće se završni izveštaj i predstaviti sredinom 2022. godine na osnovu izveštaja 20 posmatrača laika koji će pratiti suđenja.