Vesti

EULEX i Advokatska komora Kosova organizovali radionicu o izazovima pravosudnog sistema u regionu Mitrovice

03. februar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova (AKM) – Regionalno odeljenje u Mitrovici, završila je 28. januara dvodnevnu konferenciju za okruglim stolom održanu u Prištini za sudije, tužioce, policijske službenike i pravnike iz regiona Mitrovice. Dvadeset učesnika razmenilo je mišljenja o izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, uključujući dostupnost i kvalitet usluga prevođenja i tumačenja i saradnju policije, tužilaštva i sudova.

Inicijativa za organizovanje ove radionice potekla je od odeljenja Advokatske komore u Mitrovici kojem predsedava advokat Vehbi Bećiri, koji je zatražio podršku EULEX-a u redovnom organizovanju sastanaka koji bi okupljali sve aktere pravosuđa u regionu, kako bi razgovarali i odlučivali o zajedničkim praksama koje se tiču njihovog svakodnevnog rada, u cilju podizanja efikasnosti institucija u korist javnosti.  

Razrađujući kako rad pravosudnih institucija može da bude efikasniji, Bećiri je napomenuo da bi snimanje sudskih ročišta pomoglo svim zainteresovanim stranama da nesmetano rade svoj posao. On je takođe naveo sudske pozive, koji se često ne dostavljaju na vreme poštom, kao deo njihovih svakodnevnih izazova, jer to dovodi do neodržavanja ročišta.

Sudija Ali Kutlovci iz Osnovnog suda u Mitrovici kazao je da Kosovo treba posebno da posveti pažnju Mitrovičkom regionu, jer su tamo potrebe pravosuđa ponekad drugačije. 

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici predstavljao je glavni tužilac Ismet Ujkani, koji je rekao da su sastanci ove prirode veoma dobrodošli, te da je neophodno pristupiti rešavanju ovih izazova. On je kao problem naveo kvalitet prevoda, nedostatak prevodilaca i obaveštavanja stranaka. Ujkani smatra da je situacija generalno dobra, ali da i dalje postoji potreba za unapređenjem saradnje među svih zainteresovanim stranama.

Pranvera Demi, sudija Osnovnog suda u Mitrovici u Odeljenju za maloletnike, istakla je da su nerešeni predmeti jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju. „Još uvek imamo predmete iz perioda 2003-2005, koji mi dolaze 2022. godine. Zamislite da sudite osobi koja je počinila prekršaj pre 15 godina. Ovo je izazov sa kojim se svakodnevno suočavamo“, kazala je ona.

Što se tiče obaveštavanja stranaka, advokati su rekli da nisu zadovoljni obaveštenjima sa obično veoma kratkim rokom, koja dovode do preklapanja u zakazivanju ročišta. Napomenuli su i da ne postoji sistem koordinacije sudija, tužilaca i advokata kada su u pitanju obaveštenja o ročištima, što često dovodi do odlaganja ročišta na štetu javnosti.  

Organizatorka ove radionice, savetnica Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, Meda Petronela Grama, kazala je da ovakve radionice pomažu akterima u pravosuđu da razmene mišljenja o izazovima sa kojima se suočavaju i pomažu u poboljšanju svakodnevne pravosudne prakse.

Zahvalivši se EULEX-u, učesnici su rekli da su veoma zadovoljni organizacijom ove radionice i zatražili su organizovanje niza debata o izazovima sa kojima se suočavaju pravosudne institucije.