Vesti

EULEX organizovao radionicu o matičnim knjigama

08. juli 2015. god.

Utvrđivanje puta za dalji razvoj pouzdanog i obuhvatnog sistema matičnih knjiga na Kosovu bilo je predmet radionice čije je održavanje ove sedmice omogućio EULEX. Radionica je organizovana za službenike opštinskih matičnih službi i Agencije za civilnu registraciju (ACR) na Kosovu.

Glavni korisnici efikasnog zapisa života ljudi su građani Kosova i državne upravne institucije. Informacioni sistem koji generiše i sakuplja podatke u vezi sa rođenjima, smrću, brakovima i razvodima građana, pruža osnovu i za važne parametre u vezi sa stanovništvom zemlje. U odsustvu takve evidencije mogu biti ugrožena njihova ljudska prava i privilegije, i mogu postojati propusti koji dovode do zloupotrebe i eksploatacije, što posebno utiče na ugrožene grupe kao što su deca, žene i manjine.

„Efikasni sistem matičnih knjiga od presudnog je značaja ne samo za upravljanje odnosima između običnih građana i vladinih službi, već i za uspostavljanje pouzdanog izbornog sistema i spiskova birača, kao i za rešavanje važnih pitanja kao što su nacionalna bezbednost, obrazovanje, zdravstvo i trgovina.“ – napomenuo je Peter Bach, načelnik Odseka za jačanje pri EULEX-u, koji podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova i ACR.

G. Bach kaže da ove javne knjige predstavljaju osnov za izgradnju savremenog sistema javne uprave u svakoj zemlji i da su od presudnog značaja za rad vladinih službi za pravo, sprovođenje zakona i javnu upravu.

Sporazum o matičnim knjigama između Prištine i Beograda postignut je u Briselu jula meseca 2011. god. Zahvaljujući tome, EULEX je overio ukupno 12.391 primerak originalnih građanskih i verskih matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, vršeći primopredaju overenih primeraka kosovskoj Agenciji za civilnu registraciju. U sklopu druge faze sporazuma, EULEX pruža pomoć Kosovu kako bi se uspostavio potpuno pouzdani sistem građanskog stanja, obavljajući terenske posete lokalnim opštinama, pokrećući stvaranje elektronskog sistema koji sadrži skenirane slike svih postojećih matičnih knjiga, i pomažući oko integracije svih izvora dokumenata koji su na raspolaganju u centralni sistem građanskog stanja.

Prema rečima Henrija Clementa, višeg savetnika Odseka za jačanje koji se bavi matičnim knjigama, fokus radionice je „na korišćenje overenih primeraka matičnih knjiga na centralnom i lokalnom nivou, kao i na unapređenje praktičnih veština i znanja lokalnih javnih službenika koji sa njima rade“.

Zajednički napori EULEX-a i kosovskih institucija do sada su doneli važne rezultate. Nakon radionice, svi učesnici su govorili u prilog onoga što je bilo moguće postići i o prednostima koje to nosi. Jedan od učesnika je konstatovao da je „takva radionica veoma cenjena jer ukazuje na određene zakonske i podzakonske aspekte i pojašnjava ih, kao i na procedure spajanja u smislu sistema za upis građanskog stanja. Smatram da je to veoma uspešno kada se radi o postizanju onoga što smo rešili da uradimo“.