Vesti

Okrugli sto sa ženama iz Kosovske policije

14. juli 2015. god.

Povodom posete delegacije Nacionalne policije Nizozemske, EULEX je organizovao neformalnu diskusiju o ulozi žena u Kosovskoj policiji. Među učesnicima bio je i odbor Udruženja žena zaposlenih u Kosovskoj policiji, koje je osnovano 2013. godine. 

Tokom okruglog stola savetnik za rodna pitanja Nacionalne policije Nizozemske podelio je sa učesnicima iskustva te policije u unapređivanju uloge žena u policiji, a posebno na rukovodećim položajima. Osim toga, EULEX je predstavio svoj tekući rad u vidu jednog izveštaja o nasilju u porodici, kao i novu mrežu Kontaktnih tačaka za rodna pitanja i njihove predstojeće projekte.

Tokom žive diskusije učesnici su se dotakli nekolicine pitanja, od uravnoteženosti između radnog i privatnog života do praktičnih pitanja u vezi rada. Posebno je istaknuto pitanje zadržavanja žena policajaca u službi pošto njihov broj opada iako je broj kandidatkinja za prijen u službu porastao. 

Poboljšanje jednakih mogućnosti za napredovanje u karijeri redovnim putem označeno je kao važan korak pošto sadašnji broj službenica obuhvata i jedan broj visokokvalifikovanih pojedinaca koji treba da napreduju u službi. Okrugli sto je završen razmenom mišljenja o budućnosti saradnje između EULEX-a i Kosovske policije u vezi rodnih pitanja.