Vesti

EULEX obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

17. maj 2022. god.

17. maja obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) napominje da su LGBTIK+ osobe i aktivisti sve češće žrtve govora mržnje onlajn i oflajn. Kosovske vlasti, uključujući i najviši nivo, treba da daju primer. Napadi se moraju najoštrije osuditi. Kosovo ima napredan pravni okvir za zaštitu ljudskih prava svih, uključujući odredbe krivičnog zakona koje motiv mržnje zasnovan na seksualnoj orijentaciji smatraju zločinom ili otežavajućom okolnošću. EULEX-ovo praćenje predmeta pokazalo je ograničen napredak u identifikaciji, istrazi i donošenju presude u predmetima krivičnih dela motivisanih mržnjom usmerenom na LBGTIK+ osobe.

Danas EULEX vijori zastavu duge u svom sedištu u Prištini kako bi pokazao podršku i pozvao na jednakost, pravdu i inkluziju za sve ljude, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili polne karakteristike.