Vesti

EULEX sprovodi pojačane izviđačke patrole na severu Kosova

30. avgust 2022. god.

Specijalizovana policijska jedinica (SPJ) Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), koju čini 105 poljskih policajaca, sprovodi pojačane izviđačke patrole na severu Kosova.

Misija je takođe pojačala saradnju na terenu sa KFOR-om, uključujući Multinacionalnu specijalizovanu jedinicu, kako bi se povećala svest o situaciji.

EULEX ostaje na oprezu i pažljivo prati sve događaje koji mogu uticati na bezbednost Kosova, kao i na bezbednost svih naroda na Kosovu, u skladu sa svojim mandatom.

Pojačane izviđačke patrole pokazuju odlučnost EULEX-a da nastavi da podržava stabilnost Kosova i doprinosi bezbednosti žena, muškaraca, devojčica i dečaka iz svih zajednica na Kosovu.

Pročitajte više o mandatu i radu SPJ: Formed Police Unit_SRB__ (eulex-kosovo.eu)