Vesti

Događaj za vizibilnost „Dalja podrška IPA službama sudske medicine na Kosovu“

15. septembar 2022. god.

Govor
Šef Misije EULEX Kosovo, Lars-Gunnar Wigemark
Priština, 15. septembar 2022.
(Provera u odnosu na izgovoreni tekst)


Ministarko Hadžiu,
Šefe Kancelarije EU na Kosovou/Specijalni predstavniče EU, g. Tomas Szunyog
Vršiteljko dužnosti direktora ISM, gđo. Fljutra Goga Bajrami  
Kolege iz IPA 2 tima  
Predstavnici medija, partneri, dame i gospodo  

 • Profesionalni, delotvoran i efikasan Institut za sudsku medicinu je od ključnog značaja za vladavinu prava, pravosuđe i zaštitu ljudskih prava (kao što su prethodni govornici već istakli).
 • Zbog toga Misija EU za vladavinu prava na Kosovu – EULEX, od početka svog mandata do kraja 2008. godine podržava Institut za sudsku medicinu i takođe je podržala njegove prethodnike, Odeljenje za sudsku medicinu i Kancelariju za nestala lica i sudsku medicinu 
 • Tokom proteklih 13 godina, naš rad je posebno bio usmeren na jednu od najrazornijih tekovina rata na Kosovu i perioda odmah nakon rata, a to je: nestala lica i pravo članova porodice da znaju sudbinu svojih najmilijih 
 • Kada je EULEX počeo sa radom bilo je preko 1900 nestalih lica u vezi sa ratom na Kosovu. 
 • Danas se 1621 lice još uvek vodi kao nestalo. Oni su iz svih zajednica: albanske, srpske, bošnjačke, romske, turske, da pomenemo samo neke. Ovaj broj uključuje žene, muškarce, devojčice, dečake, decu uzrasta od jednog dana i uzrasta od tri meseca 
 • Od 2008. godine, EULEX-ovi forenzički eksperti uključeni u Institut za sudsku medicinu podržavaju proces lociranja i identifikacije nestalih lica vršeći terenske aktivnosti kao što su procene lokacija, iskopavanja i ekshumacije, i forenzička ispitivanja u ISM. 
 • EULEX-ovi forenzički stručnjaci su u prošlosti takođe podržavali ISM u drugim oblastima sudske medicine vršeći klinička ispitivanja i obdukcije 
 • Od početka našeg mandata do danas, EULEX je sproveo preko 700 terenskih operacija i identifikovao 332 nestala lica.   
 • Međutim, naša uloga nije ograničena na to da sami obavljamo ove zadatke. Ona takođe uključuje izgradnju lokalnih kapaciteta kroz svakodnevno praćenje, mentorstvo i savetovanje kosovskog osoblja u Institutu u svim aspektima koji se odnose na traženje i identifikaciju nestalih lica. 
 • Naši forenzički eksperti rade rame uz rame sa našim kolegama u ISM.  
 • Ponosimo se solidnim partnerstvom koje smo uspostavili sa kolegama iz ISM i drugim kolegama na Kosovu i u Srbiji
 • Ovo partnerstvo je zasnovano na međusobnom poverenju i naš zajednički cilj je da članovima porodica nestalih pružimo odgovore na koje imaju pravo. 
 • Forenzički eksperti EULEX-a učestvuju na sastancima analitičkog tima i radne podgrupe zajedno sa delegacijama Prištine i Beograda, mehanizma kojim predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta – MKCK, gde se dele i analiziraju ključne informacije za rešavanje slučajeva nestalih lica. 
 • Od prošle godine, EULEX-ovi eksperti rade i na pregledu posmrtnih ostataka u prištinskoj mrtvačnici. Ove napore koordiniše radna grupa koju vodi Institut za sudsku medicinu, a na osnovu   Strategije   i  Akcionog   plana   radne   grupe   2021-2023. 
 • Radna grupa uključuje članove osoblja ISM, kao i forenzičke eksperte EULEX-a, predstavnike Komisije Vlade Kosova za nestala lica, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica i IPA 2. Pored toga, predstavnici Delegacije Srbije se pozivaju kao posmatrači na razmatranje predmeta od zajedničkog interesa. 
 • Glavni cilj je pregledati sve ljudske posmrtne ostatke koji se čuvaju u mrtvačnici, kao i povezane dosijee i utvrditi status svih slučajeva
 • Akcioni plan RG pokriva aktivnosti od 2021. do 2023. godine i rad je u toku. Slučajevi koji su do danas ostali u mrtvačnici su najsloženiji za istragu i stoga ovaj proces zahteva odlučnost, posvećenost i poštovanje najviših standarda. 
 • Potpuni završetak ovog pregleda zavisi od nekoliko faktora, uključujući složenost slučajeva koji se razmatraju, postojanje ili ne odgovarajućih referentnih uzoraka krvi za identifikaciju zasnovanu na DNK i paralelnu pretragu novih slučajeva na terenu 
 • EULEX je već izvršio pregled ovih ostataka između 2009. i 2012. godine; međutim, s obzirom na razvoj tehnologije i procesuiranje slučajeva tokom godina, postoji konkretna mogućnost da će ovaj tekući proces rezultirati novim identifikacijama. Veoma se nadamo da će se to dogoditi. 
 • Danas možemo da sagledamo do sada postignute rezultate uz doprinos kosovskih kolega i usaglašene napore porodice EU na Kosovu. Podrška koja se pruža preko EULEX-a s jedne strane i Kancelarije EU kroz IPA projekat sa druge strane, dobar je primer onoga što nazivamo „integrisanim pristupom“ EU.
 • U isto vreme, moramo uzeti u obzir i one koji još čekaju odgovore i pravdu na Kosovu, u Srbiji i drugde: majke, očevi, sinovi, ćerke, braća i sestre, unuci, bake i deke. 
 • Za nas kao EULEX naš posao nije završen; imamo 1621 razlog da nastavimo sa radom.   
 • Naši eksperti će stoga nastaviti da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu (ISM) na identifikaciji potencijalnih tajnih grobnica i identifikaciji žrtava u vezi sa ratom na Kosovu i periodom odmah nakon njega. 
 • Na kraju, dozvolite mi da naglasim da naše partnerstvo sa ISM nije ograničeno na forenzički rad u vezi sa nestalim licima. 
 • Mi takođe podržavamo Radnu grupu zaduženu za izradu Protokola za krivična dela seksualnog nasilja. Kada bude usvojen, ovim protokolom će se standardizovati usluge koje žrtva seksualnog nasilja treba da dobije i olakšaće se koordinacija svih pružalaca usluga. 
 • Taj protokol će biti ključan korak ka usklađivanju kosovskog sistema sa „Istanbulskom konvencijom“, najsveobuhvatnijom konvencijom o ljudskim pravima o rodno zasnovanom nasilju, uključujući krivična dela seksualnog nasilja kao što je silovanje. 
 • U septembru 2020. godine, kosovske institucije su se zvanično obavezale da će primeniti odredbe ove konvencije, a u julu ove godine, Misija je objavila izveštaj o postupanju u slučajevima silovanja na Kosovu u smislu tih obaveza. 
 • U ovom izveštaju smo istakli važnost blagovremenog i profesionalnog prikupljanja forenzičkih dokaza u ovim slučajevima, što je uloga za koju Institut za sudsku medicinu ima mandat. 
 • U septembru 2019. godine, u saradnji sa Kosovskim institutom za sudsku medicinu (ISM), Misija je takođe pokrenula kampanju „Progovori na vreme“. 
 • Ova kampanja ima za cilj podizanje svesti o važnosti obezbeđivanja očuvanja bioloških dokaza nakon krivičnih dela seksualnog nasilja. Nakon pokretanja ove kampanje, održano je nekoliko predavanja u osnovnim i srednjim školama širom Kosova u periodu od septembra 2019. do februara 2020. kako bi se učenici informisali o ovoj temi. 
 • Nameravamo da nastavimo da podržavamo ISM u okviru predstojećeg protokola za postupanje sa žrtvama slučajeva seksualnog nasilja, kao i u podizanju svesti o ovom pitanju. 
 • Nedavni slučajevi silovanja potvrđuju kako pravilno postupanje u slučajevima seksualnog nasilja treba da bude zajednički prioritet za sve relevantne aktere. I mi smo tu zbog toga.
 
HVALA VAM NA PAŽNJI