Vesti

Delegati Komiteta za civilne aspekte upravljanja krizama u poseti EULEX-u

05. oktobar 2022. god.

Delegati iz zemalja članica EU koje imaju predstavnike u Komitetu za civilne aspekte upravljanja krizama (CivCom) u Briselu i zvaničnici iz Evropske službe za spoljne poslove u poseti su 5. i 6. oktobra Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), da bi ocenili rad Misije na Kosovu i bolje razumeli vladavinu prava i bezbednosnu situaciju na terenu.

Oni će tokom ove posete detaljno biti obavešteni o nekoliko linija rada Misije na Kosovu, uključujući njenu ulogu kao druge instance za bezbednosni odgovor na Kosovu, njen rad na pronalaženju nestalih lica, njeno robusno praćenje odabranih predmeta u kosovskom pravosudnom sistemu, kao i podršku EULEX-a Korektivnoj službi Kosova. Delegacija će se sastati i sa predstavnicima kosovskih vlasti i organizacija civilnog društva, međunarodnim partnerima EULEX-a, kao i predstavnicima država članica EU na Kosovu.

CivCom je zadužen da savetuje Komitet za politiku i bezbednost o civilnim aspektima upravljanja krizama, a sastavljen je od predstavnika država članica EU. Priprema planske dokumente za misije, daje preporuke Komitetu za politiku i bezbednost i bavi se razvojem strategija i koncepata za civilno upravljanje krizama i za civilne kapacitete.