Vesti

EULEX i Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo u partnerstvu u obuci studenata prava o tome kako da podučavaju decu pravdi

13. januar 2023. god.

Dana 13. januara, započeo je projekat “Osnaživanje mladih – unapređenje obrazovanja za ljudska prava i vladavinu prava u školama” podržan od strane Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo uz trodnevnu obuku za deset studenata prava od kojih se očekuje da drže predavanja o pravosuđu za osnovce.

S obzirom da je cilj projekta podizanje svesti dece o složenim pojmovima ljudskih prava i vladavine prava, projekat je započeo obukom o tome kako objasniti takve fundamentalne koncepte na jednostavan i zanimljiv način.

Nadgledač EULEX-a za pitanja pravosuđa Diana Mocilnik-Draghina predstavila je učesnicima mandat Misije u nadgledanju celokupnog pravosudnog lanca Kosova, sa posebnim fokusom na rad Jedinice za nadgledanje predmeta, dok je izvršna direktorka Kancelarije Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu  Marigona Shabiu, predstavila projekat i istakla važnost opremljenosti odgovarajućim veštinama prezentacije i pravilnog razumevanja pravosudnog sistema i ljudskih prava kako bi se ovo znanje efikasno prenelo drugima.

Tokom obuke, učesnici su se upoznali sa tehnikama javnog govora i testirali različite metodologije predavanja, posebno za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Sledeća faza projekta predviđa sličnu, paralelnu obuku za nastavnike građanskog vaspitanja koji su direktno uključeni u nastavu o pravosuđu i ljudskim pravima u osnovnim školama.