Vesti

EULEX podržava transparentnost pravosuđa: Panel diskusija o unapređenju komunikacije sudova sa javnošću i medijima

05. juni 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je 5. juna panel diskusiju „Unapređenje komunikacije sudova sa javnošću i medijima“, zajedno sa NVO Centar za inovacije i razvoj,

 

U panel diskusiji su učestvovali Aljbert Zogaj predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Antigona Uka-Ljutfiu portparolka Vrhovnog suda, Nailje Dema Seljmani, članica Upravnog odbora Udruženja novinara Kosova, Krešhnik Gaši, urednik/autor emisije „Pravda na Kosovu“ – Internews Kosova i Andrej Božinovski, doktorant Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Šefica Kancelarije za medije i javno informisanje i portparolka EULEX-a, Ioanna Lachana otvorila je skup odgovarajući na upadljivo pitanje: „Zašto je važna svest o radu sudova?“.

„Ona je važna jer bez svesti ne može biti poverenja. Jednostavno rečeno: ljudi ne mogu da veruju u ono što ne razumeju. Isti je slučaj i sa pravosuđem“, kazala je Lachana, objašnjavajući važnost uloge službenika za komunikaciju u sudovima u pomaganju građanima da razumeju rad sudova na aktivan i proaktivan način.

Portparolka EULEX-a je takođe predstavila neke od inicijativa koje je Misija preduzela da bi građane Kosova približila vladavini zakona, uključujući kampanje za podizanje svesti, simulirana suđenja i studijske posete.

Diskusija je bila podstaknuta prezentacijom o Sudsko-medijskom savetu Severne Makedonije, neformalnoj platformi za dijalog između sudija i novinara, koju je održao Andrej Božinovski, bivši koordinator projekta Saveta.

Predstavljajući Savet, Božinovski je objasnio: „Cilj Saveta je da između sudija i novinara izgradi odnose, kojim bi se balansirali pristup informacijama i zaštita pretpostavke nevinosti okrivljenih, sprečavanjem senzacionalizma u medijskom izveštavanju o sudskim predmetima i zaštitom i promovisanje interesa pravde”. On je istakao kako je Savet uspešno rezultiralo promenom razmišljanja, poboljšanom transparentnošću i dijalogom, a na kraju i time da sudovi imaju glas.

Tokom prvog dela panel diskusije, predstavnici medija razmenili su mišljenja o statusu transparentnosti pravosuđa na Kosovu iz perspektive javnog informisanja.

Nailje Dema Seljmani, članica Upravnog odbora Udruženja novinara Kosova, istakla je da je jedan od izazova sa kojima se suočavaju novinari ograničen broj portparola ili komunikacionog osoblja u sudovima, što dovodi do kašnjenja u odgovorima. Ona je istakla potrebu daljeg poboljšanja komunikacije sa sudovima: „U cilju poboljšanja komunikacije sa sudovima, prošle godine UNK je održao sastanak sa Sudskim savetom Kosova i Tužilačkim savetom Kosova, a u toku diskusije postignut je dogovor između grupa da daju prioritet novinarima u slučajevima kada su, na primer, oni napadnuti“, kazala je Dema Seljmani i dodala: „Verujem da je vreme da se stvori platforma za dijalog kako bi se unapredila komunikacija između novinara i pravosudnih institucija.

Pozitivno komentarišući nivo transparentnosti u okviru pravosudnog sistema Kosova, novinar Krešnik Gaši je rekao: „Mogu reći da smo imali veoma pozitivan stav prema pristupu koji je obezbeđen novinarima. Ovaj sistem je omogućio novinarima da uđu u sudnice sa kamerama, snime sve u postpku i nastave da imaju potpunu transparentnost o tome šta se dešava u sudnicama“.

Fokusirajući se na stvarne izazove, Gaši je istakao potrebu da se pozabavi sistemskim pitanjem dezinformacija: „Međutim, mi imamo glavni problem sa prvim elementom, a to je strateški pristup sistema. Danas sistem nema odgovor da nam kaže šta je glavni problem u komunikaciji sa novinarima. U stvari, mi smo sproveli istraživanje o problemima koji nam dolaze zbog dezinformacija, a sistem još uvek nema analizu ko ima za cilj da širi dezinformacije o pravosudnom sistemu“, rekao je on.

Neke od ovih izazova su takođe naveli tokom drugog dela panel diskusije Aljbert Zogaj, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, i Antigona Uka-Ljutfiu, portparolka Vrhovnog suda.

Prepoznajući važnost obezbeđivanja proaktivnog i transparentnog komunikacijskog pristupa za bolje informisanje građana, Zogaj je rekao: „Bilo bi dobro da se u početnom, ali i u tekućem programu za sudije razvijaju veštine komunikacije, jer bi to pomoglo da se rad sudova predstavi javnosti, ali i da se obezbedi pravilnije i tačnije informisanje javnosti. Mi smo kao Sudski savet definitivno izabrali da budemo transparentni u svim mogućim oblicima“.

Zogaj je takođe naglasio da je neophodno pronaći ravnotežu između transparentnosti i poštovanja poverljivosti: „Ali treba da istaknem i da je rad pravosuđa malo diskretniji, zatvoreniji, manje avangardan u smislu prezentacije i morali bismo da uporedimo sa drugim sistemima šta je pravi parametar, dakle kako predstaviti rad pravosuđa. I zato pozdravljam komunikaciju sa novinarima i svim organizacijama“.

Antigona Uka-Ljutfiu, portparolka Vrhovnog suda, podsetila je na potrebu da se ojača kapacitet javnog informisanja u sudovima, kako bi se obezbedio pravi nivo proaktivnosti i transparentnosti: „U svim sudovima postoji samo ponjedan portparol koji pokriva sve poslove u oblasti komunikacije. Bilo je veoma izazovno, jer osim što smo odgovorni za komunikaciju, održavamo i veb stranice, objavljujemo odluke, sastavljamo saopštenja, komuniciramo sa medijima, sa javnošću i održavamo kanale društvenih medija. Zbog velikog obima odgovornosti možda ne možemo biti onoliko proaktivni koliko bismo želeli."

Uka-Ljutfiu je takođe istakla da je neophodno da sudski službenici za komunikaciju budu pravilno obučeni za odnose sa medijima i novinarstvo: „S druge strane, verujem da nas je iskustvo novinarstva naučilo da komunikaciju učinimo što razumljivijom u smislu jezika, a takođe nas je učinilo svesnim vremenskog aspekta, tako da možemo da odgovorimo u najbržem mogućem vremenskom okviru“, rekla je ona, podelivši svoje lično profesionalno iskustvo.

Panel diskusija je bila deo EULEX-ovog projekta malog obima pod nazivom „Unapređenje transparentnosti u sudskom izveštavanju“, koji je takođe uključivao produkciju serije od šest video priloga o odabranim temama iz oblasti vladavine prava, sa ciljem da se podigne svest javnosti o radu pravosudnih institucija na Kosovu.

Pogledajte kompletnu diskusiju na: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=917564582661673