Vesti

EULEX domaćin visokoj delegaciji Evropskih žandarmerijskih snaga

10. oktobar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) dočekala je 10. oktobra delegaciju Evropskih žandarmerijskih snaga (EUROGENDFOR).

Poseta je počela u sedištu EULEX-a u Prištini, gde je delegaciju na čelu sa komandantom EUROGENFDOR-a, pukovnikom Hans Vroegh, dočekao šef EULEX-a, Giovanni Pietro Barbano.

Barbano se zahvalio pukovniku Vroegh na ključnom doprinosu EUROGENDFOR-a Rezervnoj specijalizovanoj policijskoj jedinici EULEX-a (RSPJ), i razgovarao sa njim o mogućnostima za buduću saradnju, kao odgovor na potrebu Misije za resursima na terenu, što optimizuje podršku Misije kosovskim partnerima.

Delegacija je tokom dana u EULEX-ovoj Bazi za podršku u Kosovu Polju posetila i italijanske karabinijere i litvanske službenike za javnu bezbednost, koji čine postojeću Rezervnu Specijalizovanu policijsku jedinicu (RSPJ).

Dan su završili posetom EULEX-ovom centru u Mitrovici, gde je delegacija informisana o trenutnim bezbednosnim dešavanjima na severu Kosova, o radu EULEX-ove Specijalizovane policijske jedinice sa 105 policajaca u svom sastavu koje je Poljska privremeno rasporedila na dužnost, i o opštem doprinosu Misije stabilnosti Kosova i bezbednosti svih zajednica.