Vesti

EULEX omogućio radionicu na kojoj se diskutovalo o izazovima u primeni izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku.

24. februar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova – Filijala u Mitrovici, organizovala je 24. februara radionicu sa 32 advokata, sudija i pravnih savetnika, na kojoj je diskutovano o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku i izazovima na koje se naišlo tokom prve godine njegove primene. Radionica se posebno fokusirala na: suđenje u odsustvu, ročište za izricanje kazne, zaplenu i konfiskaciju.

Predsednik Advokatske komore Kosova, Behar Ejupi, zahvalio se EULEX-u na organizaciji radionice i podsetio na posvećenost Advokatske komore Kosova da nastavi sa svojim naporima da na najbolji mogući način odgovori na višestruka pitanja pokrenuta tokom zajedničkih diskusija.

Dok su se učesnici osvrnuli na rad koji je obavljen u protekloj godini, izneli su i stavove o tome kako su nove izmene Zakonika o krivičnom postupku imale pozitivan uticaj na pravosudni sistem i da li su pomogle jačanju vladavine prava, unapređenju procesne pravičnosti, i daljem promovisanju ljudska prava.

EULEX-ova savetnica glavnom tužiocu u Mitrovici, Meda Petronela Grama, podvukla je da je neophodno težiti preciznoj i objedinjenoj primeni zakonskih odredbi, kako bi se povećao kvalitet pravnog akta i poverenje javnosti u pravne stručnjake, obezbeđujući transparentnost i sistem bez mešanja.

„Današnja prilika ne samo da odražava našu posvećenost jačanju vladavine prava, već i naglašava ulogu odbrane u obezbeđivanju pravičnog postupka“, kazala je Grama.