Vesti

Korektivna jedinica EULEX-a obučava službenike Korektivne službe Kosova protiv zloupotrebe supstanci

05. april

Kao deo podrške Korektivnoj službi Kosova (KSK) u rešavanju pitanja zloupotrebe droga u zatvoru kroz razvoj strategije za borbu protiv zloupotrebe supstanci, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) je od 25. marta do 5. aprila 2024. godine, organizovala seriju dvodnevnih uvodnih obuka za ukupno 104 službenika KSK-a za borbu protiv zloupotrebe supstanci.

Sesije obuke je održao stručnjak za bezbednost švedske zatvorske i probacione službe Martin Wallin zajedno sa nadgledačima korektivne jedinice #EULEX-a Albert Gegaj i Petri Ravander, a obuhvatale su kako teoretski deo tako i praktične javne prikaze o tome kako da se sprovedu brzi testovi na drogu koji su održani u različitim korektivnim ustanovama širom Kosova.

“Pokušaji krijumčarenja ilegalnih supstanci u korektivnim ustanovama, kao i zloupotreba supstanci od strane zatvorenika imaju ozbiljne reperkusije na efikasnost aktivnosti rehabilitacije i reintegracije”, objašnjava nadgledač korektivne jedinice EULEX-a Albert Gegaj, ističući da Misija trenutno podržava KSK u razvoju sveobuhvatne strategije za otkrivanje, kontrolu i verifikaciju upotrebe narkotika, da bi se omogućila identifikacija i procena svih zatvorenika u KSK-u zavisnika od supstanci, kao i da bi se motivisali na lečenje i rehabilitaciju.

“Sprovođenje testiranja na drogu i upotrebu ilegalnih supstanci je veoma potrebno sredstvo od kojeg se očekuje da stvori bezbednije okruženje i za osoblje i za zatvorenike”, ističe stručnjak za bezbednost švedske zatvorske i probacione službe Martin Wallin, potvrđujući veoma pozitivne povratne informacije koje je dobio od učesnika.

Obuka je organizovana u okviru EULEX-ovog projekta malog obima “Uspostavljanje strategije za borbu protiv zloupotrebe supstanci i zavisnosti u Korektivnoj službi Kosova”.