Vesti

Policija Kosova uvodi policijski rad zasnovan na obaveštajnim informacijama

12. novembar 2015. god.

EULEX podržava Policiju Kosova (PK) oko uvođenja policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim informacijama u svoj repertoar policijskih metoda. Kako PK nastavlja da razvija svoj kapacitet i povećava kvalitet usluga koje pruža kosovskim zajednicama, ona uvodi policijski rad zasnovan na obaveštajnim informacijama u cilju jačanja svoje sposobnosti da strateški planira sprečavanje i borbu protiv kriminalnih aktivnosti. 

Policijski rad zasnovan na obaveštajnim informacijama dokazani je metod koji policiji omogućava da donosi svesne odluke i delotvorno koristi svoje resurse za otkrivanje, sprečavanje i borbu protiv kriminala. Suštinu policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim informacijama sačinjava prikupljanje sirovih informacija, koje  se analiziraju i nakon toga izrađuju obaveštajni produkti  koji se koristite za suočavanje sa kriminalnim aktivnostima. Ovaj policijski rad se zasniva se na pristupu proaktivne borbe protiv kriminala pre nego što je on izvršen umesto da se reaguje na kriminal nakon što je izvršen. 

Tri grupe aktera u okviru jedinica policije imaju značajnu ulogu u oblasti policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim informacijama. Policijski službenici, pored vršenja svojih svakodnevnih dužnosti, sakupljaju informacije dok rade na terenu. Koriste tzv. 5x5x5 izveštaj za sakupljanje i evidentiranje informacija; čak i informacije koji u određenim kontekstima deluju trivijalno često mogu da budu korisni kada su deo veće slike. Te informacije če se zatim stavljati u PK informacijski sistem, kde če biti na razpolaganju analitičarima koji analiziraju informacije kako bi došli do holističke slike aktivnosti i obrazaca koji postoje u datom regionu. Nakon što se informacije spoje i izrađuje obaveštajne produkte, oni se prosleđuju odlučivačima koji odlučuju kako da te produkte upotrebe za borbu protiv kriminalnih aktivnosti kao što su organizovani kriminal, razbojništvo, trgovina ljudima, korupcija, trgovina ilegalnim drogama i sajber kriminal.

Pored nastavka rada na podučavanju, nadgledanju i savetovanju PK oko uvođenja policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim informacijama, EULEX će početi da planira formiranje obaveštajne jedinice u Regionalnoj komandi PK Sever. 

EULEX je 3. Novembra održao svoju prvu u nizu radionica na kojoj je PK predstavljen policijski rad zasnovan na obaveštajnim informacijama. Mark Dikson,  savetnik zamenika generalno direktora PK odgovornog za operacije, održao je obuku za nekoliko regionalnih komandira PK, objašnjavajući prednosti policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim informacijama i pokazujući kako se ta praksa može uvesti u jedinice policije.  

EULEX-ovi regionalni savetnici, Michael Sim i Damjan Potparic, podržali su 11. novembra Regionalnu komandu PK Sever oko prenošenja osnovnih stvari u vezi sa policijskim radom zasnovanim na obaveštajnim informacijama komandirima stanica na severu Kosova, u prostorijama EULEX-a u Mitrovici. Regionalni direktor PK, Nenad Đurić, predvodio je radionicu, objašnjavajući značaj sakupljanja informacija i dajući instrukcije komandirima stanica o tome kako da organizuju i predvode svoje policijske timove. 

EULEX ce nastaviti da pruža podršku i savetovanje kako bi PK dalje razvio policijski rad zasnovan na obaveštajnim informacijama u svom radu.