Vesti

Poseta studenata EULEX-u

20. januar 2016. god.

Danas je Misija EULEX-a bila domaćin grupi od oko 140 studenata koji su prisutvovali predavanju o radu EULEX-a i izazovima sa kojima se misija suočava tokom sprovođenja svog mandata. Ovo predavanje je treći put da je Misija EULEX-a domaćin studentima za takvu inicijativu.

Grupa studenata je posetila EULEX kao deo programa Evropskih master studija iz ljudskih prava i demokratizacije (EMA), projekta koji finansira Evropska komisija. Projekat EMA je jednogodišnji intenzivni akademski program tokom kojeg studenti iz zemalja EU, zemalja kandidata za prijem u EU i zemalja van Evrope pohađaju studije o ljudskim pravima i demokratizaciji. 

Ti su studenti dobili priliku da rade sa osobljem EULEX-a i da učestvuju u nizu prezentacija koje je priredila Zamenica šefa KMIJ, Dragana Nikolić Solomon. 

Jednu od ključnih prezentacija održao je Šef Misije EULEX-a, Gabriele Meuci. G-din Meuci je naglasio rad Misije EULEX-a, njen mandat, dostignuća, kao i neke od izazova sa kojima se suočavaju pravosudne institucije, uključujući i političko ometanje.

Ostale prezentacije održali su sudija EULEX-a, Katja Dominik, i tužilac EULEX-a, Robert Kuharski. Njihove prezentacije bile su usredsređene na pravosudni sitem, tačnije rečeno, na svakodnevne aktivnosti EULEX-ovih sudija i tužilaca. 

Zatim je usledila živa i dinamična rasprava tokom koje su studenti postavljali brojna pitanja.