Vesti

IBM prelazi: kraći redovi, manje šverca, više prihoda!

12. januar 2015. god.

Hiljade stanovnika Nemačke, Švajcarske i drugih zemalja zapadne Evrope vraćaju se svakog leta na Kosovo u posetu porodici i prijateljima. Tokom leta Prištinski aerodrom je prepun posetilaca koji ulaze na Kosovo bez većih problema. Ova situacija je u potpunoj suprotnosti sa onim sa čime se suočavaju oni koji odluče da dođu automobilom. U leto 2009. godine putnici su na prelazu Merdare čekali i do 24 časa. To je značilo provesti sate na gorućem suncu kosovskog leta, sate hladnih noći kosovskog leta, i ponekad sate bez hrane i vode. Vozači kamiona su možda navikli na to, ali porodice koje putuju sa decom nisu. Nakon stotina kilometara putovanja, ova situacija je bila ogroman izazov.

,,I danju i noću smo viđali duge kolone vozila”, prisećaju se pripadnici EULEX-a koji su radili ne prelazima. ,,Pre nego što su uspostavljene zajedničke tačke  prelaza, čak su i pljačke mogle da se dogode na ničijoj zemlji između prelaza. Ljudi su satima bili sami, bez bilo kakvih zvaničnika u blizini.”

EULEX je od samog početka bio prisutan na prelazima, pružajući podršku Graničnoj policiji Kosova (GPK) i Carini Kosova (CK) u sklopu EULEX-ovog mandata za nadgledanje, podučavanje i savetovanje (NPS). Deo ove pomoći bio je rad sa kosovskim vlastima na pronalaženju načina za poboljšanje protoka saobraćaja na prelazima. Na primer, EULEX savetnici su pružali savet o tome kako organizovati prelaze na taj način da GPK i CK brže i efikasnije proveravaju vozila. 

Put ka normalizaciji 

Od kada je počelo sprovođenje Sporazuma o IBM-u ti pokušaji su dobili veliki podsticaj. U sklopu Dijaloga između Prištine i Beograda 2012. godine obe strane su potpisale dogovor o uspostavljanju šest zajedničkih prelaza, što znači da obe strane dele istu infrastrukturu na istoj geografskoj lokaciji. 

Decembra 2012. godine postala su funkcionalna  prva četiri privremena IBM prelaza. Dva prelaza su se nalazila na severu Kosova, gde je vreme bilo jako loše, a pristup za donošenje neophodne opreme za izgradnju integrisanih prelaza izuzetno težak. Da bi obezbedio sprovođenje IBM sporazuma, EULEX je izgradio jedan prelaz usred snežne oluje. 

Uprkos tim nepovoljnim okolnostima, svi prelazi su na vreme otvoreni – poslednja dva su otvorena krajem februara 2013. godine. EULEX nije dozvolio da IBM Sporazum propadne zbog snega! 

Rezultati su izvanredni. Zahvaljujući blizini i svakodnevnoj saradnji poboljšane su procedure, a protok i kontrola saobraćaja na prelazima postali su znatno brži.  EULEX je svaki dan olakšavao razgovore između službenika sa obe strane prelaza, kako bi se oni dogovorili o sprovođenju specifičnih mera u cilju olakšavanje kontrole i smanjenja čekanja u prometnim periodima. Ovo saradnjom su drastično smanjeni redovi tokom letnjeg perioda. 

IBM Sporazumom se uređuje još jedna bitna oblast – carina, koja još uvek predstavlja glavni izvor prihoda za Kosovo. Od meseca decembra 2013. godine  carinski prihodi se sakupljaju na severnim prelazima. Od robe namenjene severnom delu kosova prikupljeno je više od četiri miliona evra. Ti prihodi idu direktno u fond koji je namenjen razvoju severnog dela Kosova. I otvaranje prelaza i početak prikupljanja prihoda su direktan rezultat zajedničkih napora koje su i EULEX i strane u dijalogu uložile u sprovođenje sporazuma proizašlih iz dijaloga.

Konačno, IBM Sporazumom postavljene su nove linije komunikacije između dve strane, čime se podstiče razmena informacija, uključujući i elektronske podatke u oblasti carine. Zajedno sa radom koji je EULEX preduzeo sa Carinom Kosova u izradi boljih kvalitativnih analiza rizika, ovo je značajno doprinelo smanjenju krijumčarenja i utaje poreza na obe strane. 

Novi pravci 

Na prelazu Merdare obe strane se pripremaju za otežani saobraćaj tokom novogodišnjih praznika. Ove godine EULEX neće biti prisutan sve vreme. Nakon nedavne rekonfiguracije misije i uzevši u obzir uspešnu primenu standarda od strane GPK i CK, kao i napredak u sprovođenju IBM sporazuma, EULEX-ovo prisustvo je redukovano na redovne posete svim prelazima od Merdara  do Depca. Međutim, EULEX osoblje će nastaviti da olakšava saradnju između dve strane i uvereni su da neće biti poteškoća: ,,Strane razgovaraju jedna sa drugom, razmenjuju informacije i pružaju podršku kako bi omogućile što brži protok saobraćaja. To je u interesu svih.”