Vesti

Panel o podršci PK u Severnoj Mitrovici

14. april 2016. god.

EULEX je u sredu, 13. aprila, organizovao panel koji je razmatrao tekuću podršku Policiji Kosova (PK) na severu Kosova. Panel se sastao u Informativnom i kulturnom centru EU sa Nenadom Đurićem, komandirom PK u Severnoj Mitrovici, Pascalom Scordiom, glavnim regionalnim savetnikom EULEX-a, Damjanom Potparicem, regionalnim savetnikom EULEX-a, i Ianom Bancroftom, koordinatorom EULEX-a za sever, koji su bili govornici. EULEX-ov službenik za komunikaciju, Dane Koruga, bio je moderator događaja. 

Panel je razmatrao podršku koju EULEX trenutno daje PK u nastojanju da se u njenom radu uvede transparentnost i zajednica na severu uključi u njene aktivnosti, kao i u aktivnosti Uprave PK na severu. Među ključnim aktivnostima koje su razmotrene, u skladu sa EULEX-ovim planom za sprovođenje misije, bili su uvođenje policijskog rada na osnovu obaveštajnih podataka u repertoar PK, prednosti policijskog rada u zajednici kod rešavanja prekršajnih i lakših krivičnih dela, i to kako javnost može da se delotvornije uključi u rad PK kako bi zajednice bile bezbedne. 

Nenad Đurić i regionalni savetnici EULEX-a razgovarali su i o saradnji između PK na severu i PK na jugu u opštini Mitrovica. Komandir Nenad Đurić je konstatovao, da uprkos percepciji koja preovlađuje u javnosti, dve stanice dugo vremena imaju delotvornu saradnju. Scordia i Potparic su naglasili neke od skorijih poduhvata čiji je cilj jačanje njihovih zajedničkih aktivnosti, uključujući obuku u oblasti zajedničke kontrole mase i nemira i aktivnosti koje ih pripremaju za koordinaciju događaja koji obuhvataju obe stanice. Ian Bancroft je govorio o pitanju integracije pravosuđa, naglašavajući da će izbor lokalnih sudija i tužilaca dovesti do uvođenja uslova za sprovođenje zakona i održavanje sudskih postupaka.

EULEX će nastaviti svoju saradnju sa PK i da produbljuje svoje napore kako bi se razradio zajednički rad sa zajednicom na severu, i kako bi se lokalno stanovništvo uključilo u obezbeđivanju uslova za bezbednost zajednica.