Vesti

Uloga žena u institucijama za sprovođenje zakona

22. april 2016. god.

U četvrtak 21. aprila EULEX Savetodavna jedinica za granična pitanja (SJGP) organizovala je, u saradnji sa savetnicima za pitanja rodne ravnopravnosti, tri radionice sa ženama službenicama iz Carine Kosova i Granične policije Kosova.

Radionicu je pokrenuo EULEX u nameri da se pomogne Carini Kosova i Graničnoj policiji u razvoju strategija za zapošljavanje, povećanju broja žena u institucijama i unapređenju položaja žena službenika u Carini Kosova i Graničnoj policiji Kosova.

Radionici je predsedavao savetnik SJGP, g. Peter Raab i na njoj su izložile svoje prezentacije dve gošće, gđa pukovnik Taibe Canoli iz Policije Kosova i gđa Valjdete Krasnići iz Carine Kosova. Kolege iz EULEX-a su doprinele svojim prezentacijama i predstavile najbolje prakse iz Nemačke i Holandije. 

Tokom diskusije na radionici dotaknuto je nekoliko tema koje su uglavnom isticale potrebu za većim brojem žena i kosovskim institucijama za sprovođenje zakona. 

Svi učesnici su pozdravili razmenu iskustava i mišljenja i istakli su značaj nastavka saradnje sa EULEX-om u pomaganju sa jačanjem uloge žena u kosovskim institucijama. Od suštinskog je značaja da se obezbedi neophodna podrška povećanju zastupljenosti žena, jer će se time poboljšati i rodna/etnička zastupljenost i unaprediti uloga žena, kao aktera u izgradnji mira.