Vesti

Druga donacija knjiga biblioteci Apelacionog suda

16. maj 2016. god.

Službenici pravosudne komponente EULEX-a koji rade u Apelacionom sudu Kosova predali su 12. maja donaciju praktičnih priručnika o razvoju prakse MKSJ predsedniku Apelacionog suda, Tonki Berishi.

Gus de Witt, odgovorno lice, Kabinet sekretara Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, Holandija, rekao je: „Kako MKSJ kreće u pravcu okončanja svog mandata, njegov pravni naslednik Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) je spreman da nastavi da sarađuje sa pandanima u regionu i pomaže im. U tom pogledu, veliko mi je zadovoljstvo što smo mogli da pomognemo Apelacionom sudu Kosova poklanjanjem Priručnika MKSJ na albanskom jeziku o razvijenoj praksi. Priručnik je veoma korisno sredstvo za upućivanje, koje obuhvata najvažnije prakse u radu koje je razvio MKSJ poslednjih dvadeset godina, a posebno je usmeren na davanje podrške domaćim pravosudnim organima za krivično gonjenje ratnih zločina.“

Cilj ove donacije je da se obogati biblioteka Apelacionog suda i, takođe, da bolja mogućnost sudijama da se upućuju na raznovrsnu literaturu kada se suoče sa problemom ili dilemom u okviru svog rada.