Vesti

Poseta studenata EULEX-u

26. maj 2016. god.

Mešovita grupa od više od 40 studenata iz Nemačke i sa Kosova posetila je juče EULEX u sklopu njihove studijske posete Kosovu.

Njih su dočekali zamenik šefa misije, Bernd Thran i viši službenici misije, i izložena im je kratka prezentacija o svrhama misije i o četiri osnovna cilja EULEX-a.  Studenti su učestvovali u zanimljivoj diskusiji sa zamenikom šefa misije o temama kao što su uspesi i izazovi misije, kao i uvidi u unutrašnji rad svakodnevnog funkcionisanja misije.

Nakon toga je usledila živahna i dinamična diskusija, koja je među studentima podstakla brojna pitanja.