Vesti

Studenti sa Univerziteta u Eseksu posetili EULEX

17. juni 2016. god.

Grupa od dvadeset četvoro studenata sa Univerziteta u Eseksu, na specijalizaciji za ljudska prava, posetila je EULEX 16. juna, kako bi saznala više o mandatu Misije, njenoj posvećenosti vladavini prava i ljudskim pravima.

Njih je načelnica Službe za štampu, Dragana Nikolic Solomon, izvestila o mandatu, dostignućima i izazovima Misije. Sudija Anders Gunnar Cedhagen, potpredsednik Sudija EULEX-a, ukratko je opisao izvršnu funkciju EULEX-a. Detaljnije je govorio o pravosudnom sistemu, a konkretnije o svakodnevnim poslovima sudija EULEX-a. Paul John Landers, pravnik Komisije za razmatranje ljudskih prava (KRLJP), govorio je o mandatu komisije uspostavljene za spoljašnje ispitivanje navoda o kršenju ljudskih prava od strane EULEX-a Kosovo u sprovođenju svog izvršnog mandata.