Vesti

Carina Kosova obeležava značajan razvoj u pravcu standarda priznatih u EU

11. avgust 2016. god.

Carina Kosova danas obeležava doprinos EULEX-a napretku koji je ostvaren i koji će da okonča nadzor nad službom ali koji će ubuduće da zadrži stratešku ulogu EULEX-a u vidu savetovanja.

Carina Kosova (CK) je ostvarila zapanjujući rast tokom poslednjih godina mandata EULEX-a. Ovaj stalni napredak dokaz je toga da je pomoć koju EU pruža preko savetnika EULEX-a dobro uložena.

EULEX je tokom poslednjih godina Carini Kosova pružao svoje usluge nadgledanja, podučavanja i savetovanja u pogledu njenih značajnih reformi. Naplata prihoda koju Kosovo ostvaruje svake godine se povećavala tokom ranijih mandata EULEX-a.

 

„Carina je ostvarila značajan napredak u pravcu standarda EU uz pomoć i smernice naših međunarodnih prijatelja koji su nam pomogli da Carinu učinimo modernom i savremenom institucijom, jednom od najuspešnijih na Kosovu“, izjavio je generalni direktor Carine Kosova, Lulzim Rafuna.

Ključnu ulogu u ovom razvoju imala je i Ambasada SAD na Kosovu. Preko stalne podrške Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Carina Kosova danas postavlja primer i u regionu.

Ovom prilikom, vršilac dužnosti šefa Misije EULEX, Bernd Thran, rekao je: „Carina Kosova je ostvarila značajan rast u toku trajanja mandata EULEX-a. Ti izvanredni rezultati mogu se pripisati uvođenju novih reformi i mera za borbu protiv korupcije, kao i unapređenim procedurama i usklađenosti, a koje je Carina Kosova, uz podršku EULEX-a, pokrenula poslednjih godina.“

„Očekuje se da će Carina Kosova ove godine da prikupi preko milijardu evra, što će, uveren sam, ostvariti ako nastavi ovim putem. To je važno: sav taj novac ide u budžet Kosova, a taj budžet vladi omogućava da pruža više usluga narodu Kosova“, dodao je on.

U skladu sa novim mandatom EULEX-a, podrška za Carinu Kosova sada će da se usredsredi na davanje strateških saveta u vezi sa glavnim prioritetima administracije, na povećanje delotvornosti opšteg upravljanja granicom Kosova i na davanje podrške tekućem dijalogu između Prištine i Beograda.