Vesti

Podizanje svesti Policije Kosova o međunarodnoj policijskoj saradnji

26. avgust 2016. god.

Jedinica EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju (JMPS) održala je od aprila 2015. god. brojne praktične programe obuke na licu mesta za Jedinicu Policije Kosova za međunarodnu saradnju u oblasti sprovođenja zakona, a koji se tiču pravila i propisa Interpola sa stanovišta rutinskog praktičnog rada.

Jedinica EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju organizovala je četvorodnevni seminar obuke za Policiju Kosova o međunarodnoj policijskoj saradnji. Specijalizovana obuka održana između 22. i 25. avgusta, pažnju je poklonila poboljšanju učinka Jedinice Policije Kosova za međunarodnu koordinaciju u oblasti sprovođenja zakona (JPKMKSZ) i podizanju svesti specijalizovanih istražnih jedinica Policije Kosova (PK). Dvoje viših spoljašnjih konsultanata, specijalizovanih za standarde Interpola i Europola, održalo je seminar obuke, deleći svoja lična iskustva i predstavljajući najbolju evropsku praksu u obezbeđivanju međunarodne saradnje u istrazi krivičnih slučajeva pre suđenja.

Pošto Policija Kosova još uvek nije član nijedne međunarodne organizacije za policijsku saradnju, njene dužnosti u vezi sa međunarodnom policijskom saradnjom pomažu UNMIK-ova Služba za vezu sa Interpolom i Kriminalno obaveštajna služba Evropske unije (EUOCI), kao i Jedinica za međunarodnu policijsku saradnju (JMPS) pri EULEX-u. U budućnosti, kada postane član Interpola i Europola, Jedinica za međunarodnu koordinaciju u oblasti sprovođenja zakona pri Policiji Kosova preuzeće i dužnosti centra za kompetencije.

Zahvaljujući ovom seminaru obuke, svi učesnici su sada u potpunosti svesni standarda međunarodnih tela za policijsku saradnju, pravila i propisa, i upoznati su sa različitim kanalima i instrumentima koje treba da koriste kada se uključe u međunarodnu policijsku saradnju.

Seminar obuke je okupio ukupno četrdeset šest učesnika iz JPKMKSZ i istražnih jedinica, obeležavajući još jednu uspešnu saradnju između dveju organizacija. Spoljašnji stručnjaci EULEX-a izradili su i priručnik o telima za međunarodnu policijsku saradnju, standardima, pravilima i propisima koji mogu da se pokažu korisnim policijskim službenicima dok obavljaju svoje dužnosti.

Četvorodnevni seminar obuke završen je svečanošću dodele uverenja tokom koje se načelnik Izvršnog odeljenja za kriminalnu istragu, Gabrielle Sbano, zahvalio predavačima na njihovom cenjenom doprinosu i uručio uverenja svim učesnicima.