Vesti

Stažisti GIZ-a u poseti EULEX-u

22. septembar 2016. god.

Grupa od osamnaestoro stažista iz GIZ-a, Nemačkog saveznog preduzeća za međunarodnu saradnju, posetila je 20. septembra EULEX u Prištini kako bi saznala više o radu Misije.

Studente su dočekali Dragana Nikolic Solomon, načelnica Službe za štampu i javno informisanje, i Naim Hajdari, politički službenik, koji su studente upoznali sa mandatom Misije, dostignućima i izazovima, kao i sa političkom situacijom u regionu.