Vesti

Šefica Misije na sastanku sa direktorom Agencije protiv korupcije

01. novembar 2016. god.

Danas se šefica EULEX-a sastala sa novim direktorom Agencije protiv korupcije, g. Šaipom Havolijem. Oboje su se obavezali da nastave postojeću dobru saradnju između Agencije i EULEX-a, dok je g. Havoli izložio glavne ciljeve Agencije za naredni period i izazove sa kojima se Agencija suočava u svom svakodnevnom radu.