Vesti

Policija Kosova: podizanje svesti o međunarodnoj policijskoj saradnji

25. novembar 2016. god.

U okviru obuke koja je imala za cilj podizanje svesti o međunarodnoj policijskoj saradnji, Misija EULEX je održala obuku službenicima Policije Kosova koja je trajala nedelju dana, kako bi unapredila njen učinak i podigla svest istražnih jedinica PK o instrumentima i kanalima međunarodne policijske saradnje. Obuku je održalo nekoliko spoljnih konsultanata, specijalista za INTERPOL standarde i usluge, kao i za druge instrumente i kanale međunarodne policijske saradnje.

Kako Policija Kosova još uvek nije zvanični član INTERPOL-a i EUROPOL-a, ona svoje dužnosti koje se odnose na međunarodnu policijsku saradnju obavlja uz pomoć EULEX Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju (JMPS), preko UNMIK Kancelarije za vezu sa Interpolom i Kancelarije Evropske unije za kriminalističko obaveštavanje (KEUKO).

Tokom ova četiri dana službenici PK su obučeni kako da se bave najhitnijim krivičnim pretnjama sa kojima se Kosovo i EU suočavaju, putem međunarodne policijske saradnje, uključujući međunarodne partnere i susedne zemlje. Obuka je obuhvatala teme koje se odnose na pretnje, kao što su terorizam, visokotehnološki kriminal i trgovina ljudima. Posebna pažnja posvećena je sredstvima i instrumentima iz dokumenata Evropske komisije: "Evropski plan za bezbednost", "Evropski plan za migracije" i "Evropski akcioni plan protiv krijumčarenja migranata". Pažnja je posvećena i uzajamnoj pravnoj pomoći, oduzimanju imovine i izručenju sa zemljama koje su potpisale bilateralne sporazume.
 
Šef EULEX Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju, Vincenzo Giancarlo Cardinale pozdravio je obuku koja je posebno izrađena za menadžere predmeta iz Odeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal, Operativnu grupu za borbu protiv korupcije, DIA, Jedinicu za izručenje i Ministarstvo pravde.
 
„Danas je međunarodna policijska saradnja od presudnog značaja. Zadovoljan sam što je kroz ovu obuku dalje ojačana sposobnost PK da koristi pravi kanal za razmenu informacija, uključujući i formiranje zajedničkih istražnih ekipa u specifičnim slučajevima”, zaključio je Vincenzo Giancarlo Cardinale na kraju ove obuke.