Vesti

Istraga seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

08. decembar 2016. god.

EULEX Odsek za jačanje održao je dvodnevnu specijalizovanu  radionicu o istrazi i forenzičkoj koordinaciji krivičnih dela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, 6. i 7. decembra U Prištini.  

Radionicu su otvorili Martin Cunningham, vršilac dužnosti Odseka za jačanje i ministarka pravde Kosova, Dhurata Hoxha. U svom izlaganju oboje su se usredsredili na značaj saradnje među svim relevantnim akterima na Kosovu, pozivajući na sveobuhvatan pristup pitanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Na radionici su učestvovali predstavnici Policije Kosova, državnog tužilaštva, Kosovka agencija za forenziku i Institut za sudsku medicine.  

Kosovska agencija za forenziku (KAF) u saradnji sa ostalim organima za sprovođenje zakona trenutno radi na izradi nove strategije za rešavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Misija EULEX je spremna da doprinese izradi strategije i postizanju njenih ciljeva učestvujući u radnoj grupi u kojoj sudeluju i ostali relevantni akteri, kao što je OEBS.

„Nadamo se da će ova radionica pružiti mogućnost da se utvrde potencijalni izazovi i nedostaci u postojećim postupcima. Cilj nam je da unapredimo korišćenje forenzičkih istražnih mogućnosti i na taj način omogućimo bolje usluge žrtvama. Ključni deo ovoga je partnerstvo među relevantnim kosovskim organima“, objašnjava Mark Dixon, EULEX savetnik zamenika generalnog direktora za operacije PK i organizator radionice.

Glavni cilj radionice je da se obezbedi efikasno korišćenje forenzičkih istražnih mogućnosti, naročito u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja,sa posebnim naglaskom na slučajeve silovanja.

Tokom dvodnevne radionice učesnici iz partnerskih forenzičkih agencija imali su prilike da zajedno rade na nekoliko stvarnih studija slučajeva i utvrde slabosti u koordinaciji i saradnji među institucijama, utvrde u čemu su postupci i mehanizmi nejasni ili ne pružaju dovoljno uputstava za efikasne postupke i da utvrde kako da koriste forenzički materijal i kako da unaprede saradnju među institucijama.

„Verujemo da će uz osnivanje radne grupe, ova radionica doprineti sprovođenju nekog vida dogovora na nivou usluga među svim agencijama koji će unaprediti saradnju”, kaže Mark Dixon.

EULEX će kroz svoje funkcije podučavanja, nadgledanja i savetovanja (PNS) nastaviti da pruža podršku lokalnim kolegama u razvoju pristupa usredsređenosti na žrtvu u slučajevima silovanja.