Vesti

Unapređenje kapaciteta kosovskih institucija vladavine prava za rešavanje predmeta zločina iz mržnje

13. decembar 2016. god.

EULEX Odsek za jačanje održao je dvodnevnu radionicu za pripadnike policije, tužilaštva i sudstva Kosova, koji rade na slučajevima zločina iz mržnje. Radionica je održana 8. i 9. decembra 2016. godine u Prištini.

Kroz aktivnosti Misije u nadgledanju, podučavanju i savetovanju i stalnu interakciju sa kosovskim institucijama vladavine prava, EULEX je uočio potencijalna odstupanja u broju potencijalnih incidenata zločina iz mržnje koji se dešavaju unutar zajednica, uglavnom između prijavljenih slučajeva i istraga tih krivičnih dela. Pored toga, kosovske institucije vladavine prava su izrazile potrebu za usklađenim razumevanjem onoga što podrazumeva zločin iz mržnje i bolje koordiniranim odgovorom i pristupom efikasnog partnerstva u rešavanju takvih predmeta. Cilj radionice je stoga bio da se olakša dalje unapređenje u saradnji, koordinaciji i interoperabilnosti među relevantnim kosovskim institucijama vladavine prava.

Radionica je organizovana u vidu interaktivne diskusije za okruglim stolom, koja je imala za cilj da se utvrdi potreba za usklađenijim pristupom aktivnostima definisanja i odgovora na zločine iz mržnje ili srodne incidente. Organizator radionice, Mark Dixon, EULEX savetnik zamenika generalnog direktora PK za operacije, izjavio je: „Ova radionica može pomoći poboljšanju pristupa pravdi za žrtve i povećati poverenje manjinskih zajednica, koje su često nesrazmerno pogođene ovakvim zločinima.”

Nakon radionice, EULEX stručnjaci će za lokalne kolege izraditi program koji će sadržati primere pravnih okvira zasnovanih na najboljim evropskim praksama, koji se odnose na međuetničke incidente.  Izradiće se nacrt opšteg okvira uz saglasnost svih učesnika okruglog stola, kao standardni referentni dokument za utvrđivanje opšte međuinstitucionalne definicije međuetničkih zločina, uz opšti statistički okvir, koji će biti na raspolaganju svim odgovarajućim institucijama vladavine prava i u kojem će moći da razmenjuju informacije o svim relevantnim slučajevima.