Vesti

Šefica EULEX-a parlamentarcima: ako se suočavate sa istim izazovima, rešenja moraju biti podjednako zajednička

20. februar 2017. god.

Tokom Samita parlamentarnih komisija za spoljne poslove organizovanog pod pokroviteljstvom Komisije za spoljne poslove Skupštine Kosova, šefica Misije EULEX gda Alexandra Papadopoulou naglasila je potrebu za zajednickim rešenjima za zajednicke izazove tokom panel diskusije o ‘jacanju saradnje medu balkanskim zemljama na putu ka integraciji u medunarodne organizacije – prevazilaženje politickih prepreka regiona’. 

Ona je istakla: „Organizovani kriminal i migraciona kriza su samo dva primera opštih izazova u regionu koji doticu zemlje zapadnog Balkana. I, ukoliko su izazovi isti, i rešenja moraju biti podjednako zajednicka i moraju ih deliti i koordinirati svi interesni akteri kroz multilateralni pristup.”  

Obracajuci se parlamentarcima šefica EULEX-a je ukazala na vladavinu prava – osnovu EULEX-ovog mandata – kao “temelj izgradnje funkcionalnog i održivog demokratskog društva.” Ona je naglasila znacaj smislene prekogranicne saradnje medu zemljama koje se suocavaju sa istim problemima i dele iste demokratske vrednosti i evropske aspiracije.  U tom kontekstu, napori u oblasti vladavine prava mogu pružiti koristan pogled za ocenu uspeha i preostalih izazova u jacanju regionalne saradnje na putu ka integraciji u medunarodne organizacije.

Ona je svoje izlaganje privela kraju rekavši: „EULEX – kao ‘tehnicka’ misija vladavine prava – nastavice da u granicama svog mandata pruža podršku sprovodenju sporazuma postignutih kroz dijalog izmedu Beograda – Prištine, na politickom nivou kao znacajan doprinos regionalnoj saradnji i napretku na putu ka evropskoj integraciji.”

Tokom dvodnevnog samita, panel diskusije ce obuhvatati i perspektive proširenja EU za balkanske zemlje, imigracionu krizu i borbu protiv terorizma i radikalizma u regionu. Ocekuje se da ce zakljucci sa samita biti objavljeni u zajednickoj izjavi.