Vesti

Na sastanku Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava diskutovano o glavnim pitanjima u oblasti vladavine prava na Kosovu

12. maj 2017. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou učestvovala je juče na redovnom sastanku Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP), kojem je predsedavala odlazeća ministarka pravde, Durata Hodža. Sastanku su prisustvovali šefica kancelarije EU/SPEU, Nataliya Apostolova, predsednik Sudskog saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, predsednik Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bljerim Isufi, kao i zvaničnici drugih institucija vladavine prava.
 
Tokom sastanka ZKOVP šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou je rekla da je, iako se sektor vladavine prava na Kosovu kreće u dobrom pravcu, potrebno obratiti pažnju na još mnogo njegovih elemenata, naročito kada govorimo o usklađivanju postojećih zakona i praksi sa standardima EU. „EULEX zagovara sveobuhvatnu i opširnu reviziju vladavine prava kojom bi se zajedno adresovali svi postojeći problemi. Time bi se obezbedilo da se svi elementi međusobno nadopunjuju i da su u skladu sa standardima EU i evropskim aspiracijama Kosova.”