Vesti

Reintegracija zatvorenika - EULEX projekat podrške Korektivnoj službi Kosova

22. maj 2017. god.

U okviru kontinuiranih napora na pružanju podrške i jačanju lokalnih institucija, u sklopu svog mandata, EULEX Korektivna jedinica je organizovala jednonedeljnu radionicu/obuku za oko 20 službenika Korektivne službe Kosova. Cilj projekta bio je da pomogne Korektivnoj službi Kosova u osnivanju Jedinice za ocenu rizika, koja je neophodna za svaku korektivnu službu.

Sa novoizgrađenim Pritvornim centrom u Prištini (Ajvalia) pojavila se vanredna potreba za osnivanjem Centra KSK za ocenu u kojem se svi zatvorenici mogu oceniti, kategorisati i rasporediti u određene režime sa odgovarajućim aktivnostima i programima rehabilitacije. Zbog toga je bilo neophodno da osoblje KSK pohađa obuku za rad u Centru KSK za ocenu i za sprovođenje efikasne i efektivne ocene svih novih zatvorenika.

Ocena zatvorenika podrazumeva ocenu njihovog istorijata, fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i njihove zloupotrebe psiho-aktivnih supstanci, identifikaciju njihovih obrazovnih potreba i ocenu bezbednosti i rizika. Poslednji korak takođe podrazumeva kategorizaciju osuđenika.

Govoreći o obuci, Marko Hokkanen, šef EULEX Korektivne jedinice naglasio je potrebu za unapređenjem veština osoblja KSK za ocenu svih zatvorenika i uzimanje u obzir svih mogućih rizika. To podrazumeva i izradu programa rehabilitacije i reintegracije.

Komentarišući o obuci kao veoma korisnoj za obavljanje svojih svakodnevnih dužnosti, korektivni službenik Armir Arifaj je rekao: „Ova obuka je od ključnog značaja. Uči nas kako da ocenimo zatvorenike. Od posebne je koristi kada ocenjujemo, na primer, da li postoji rizik od ponavljanja krivičnih dela koja su zatvorenici počinili”.

U sklopu svog budućeg angažovanja u projektu EULEX eksperti će pomoći Kosovu da osnuje Centar za ocenu. EULEX će pružiti pomoć u izradi procedura, propisa, opisa dužnosti i razvoju potrebnih sredstava za ocenu.

Pored toga, EULEX će organizovati studijsku posetu za 10 pripadnika KSK, koji će učiti direktno od zemalja članica EU o funkcionisanju sličnih centara za ocenu. Na taj način službenici će steći praktično iskustvo u najboljim praksama EU.