Vesti

Sastanak porodice EU

22. januar 2015. god.

Šef misije EULEX-a Gabrijele Meuci je 22. januara 2015. godine zajedno sa drugim višim članovima misije u glavnom štabu misije u Prištini održao redovni mesečni sastanak sa predstavnicima država članica EU i predstavnicima država koje su svoje državljane angažovale za rad u EULEX-u.