Vesti

Suzbijanje stigme o preživelim žrtvama seksualnog nasilja – potrebne brze mere, kaže Papadopoulou

14. septembar 2017. god.

Danas je šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, održala uvodno izlaganje na radionici o “Suzbijanu stigme o preživelim žrtvama seksualnog nasilja tokom oružanog sukoba na Kosovu”, koju je organizovao Kosovski centar  za rehabilitaciju žrtava mučenja uz podršku Ambasade Velike Britanije na kosovu.
 
„Iako je mandat EULEX-a tokom njegove poslednje dve rekonfiguracije znatno izmenjen, Misija ostaje posvećena istrazi i krivičnom gonjenju krivičnih dela seksualnog nasilja povezanih sa sukobom. Pri tom, Misija nastavlja svoje napore da pomogne svojim kosovskim kolegama da izgrade odgovarajuće kapacitete”, rekla je Papadopoulou.
 
Papadopoulou je saopštila svoja očekivanja od novoizabranih kosovskih organa vlasti „da preduzmu brze mere kako bi Komisija za verifikaciju statusa preživelih žrtava seksualnog nasilja postala u potpunosti operativna, uključujući dodelu neophodnog budžeta, kako bi obezbedili da preživele žrtve mogu da ostvare svoja zakonom predviđena prava na reparaciju i beneficije.”

„Pružanje dovoljne podrške žrtvama – bilo da je to psihološka, socijalna ili ekonomska pomoć – zajedno sa naporima da se izvršioci takvih zločina kazne, predstavljaju dva stuba napora za prevazilaženje stigma oko seksualnog nasilja.  Rad i podrška NVO-a u ovom kontinuiranom procesu su veoma korisni i cenjeni”, dodala je Papadopoulou.
 
Ova radionica je okupila organizacije civilnog društva i predstavnike medija i institucija, sa zajedničkim ciljem da se podigne svest o seksualnom nasilju vezanom za sukob i poboljša pristup preživelih žrtava pravosuđu i programima reparacije.