Vesti

EULEX radionica za unapređenje policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim podacima

29. mart 2018. god.

Misija EULEX je organizovala za Policiju Kosova (PK) radionicu na temu policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim podacima (PROP) i strateškog planiranja).

Trodnevna obuka je počela juče i biće usredsređena na integraciju PROP u politike, procedure i aktivnosti Policije Kosova na upravnom nivou. 

Obuku zajedno sprovode EULEX i Demokratska kontrola oružanih snaga iz Ljubljane (DCAF).  Gospodin Rupnik Andrej, zamenik direktora DCAF i menadžer programa, jedan je od predavača i moderator obuke zajedno sa g. Srečkom Jarcem, zamenikom šefa Savetodavne jedinice za policiju u granicu.

„Pripremamo ovu obuku za visoke službenike Policije Kosova. Ovom obukom za službenike najvišeg nivoa unaprediće se strateško planiranje i kapaciteti Policije Kosova”, kazao je g. Srečko Jarc.

Ova obuka je deo projekta opšteg strateškog razvoja ‘Unapređenje sprovođenja policijskog rada zasnovanog na obaveštajnim podacima i strateškog planiranja na upravnom nivou Policije Kosova’, koji ima za cilj adresovanje eventualnih nedostataka u okviru postojećeg sistema i unapređenje sposobnosti PK za PROP.

„Cilj ove obuke je da se uspostavi razmena znanja sa Policijom Kosova o dugoročnom i srednjoročnom strateškom planiranju. Planiranje treba da se uradi tako da ciljevi budu izvodljivi i da ima dovoljno sredstava za rad na projektu. Policija Kosova moći će da iskoristi ove informacije i pripremi sopstveno održivo strateško planiranje”, kazao je g. Andrej Rupnik.

Učesnici su tokom radionice imali prilike da komuniciraju sa predavačima i postavljaju pitanja.

„Ova obuka je izuzetno korisna za Policiju Kosova.  Radi se o kreativnijiem razmišljanju, te je za nas ključno da vidimo i evropsku perspektivu o inteligentnom planiranju”, kazao je jedan od učesnika.

Prema rečima Naima Redže, zamenika generalnog direktora policijskih operacija, koristi od ove radionice će prevazići ova ri dana. „Nakon ovog iskustva mi ćemo moći da iskoristimo ovu obuku i radimo na postizanju naših ciljeva”, rekao je on.

EULEX će nastaviti da pruža obuku dok PK napreduje u sprovođenju PROP kako na upravnom, tako i na praktičnom nivou.