Vesti

"Mens rea"

26. februar 2015. god.

Kod vecine krivicnih dela postoji nešto što pravnici nazivaju "mens rea", odnosno latinski za "krivi um" ili namera da se izvrši krivicno delo.

Najteže u slucajevima navodne korupcije cesto je dokazati ne samo nezakonito ponašanje, vec i kriminalnu nameru.

U sklopu novouvedene EULEX-ove celije projekta, koja ima za cilj da dopuni, doprinese i podrži mandat EULEX-a u oblasti nadgledanja, poducavanja i savetovanja, te da obezbedi održivost u aktivnostima Misije, EULEX-ov Tim za borbu protiv korupcije organizovao je specijalnu obuku na temu "Dokazivanje kriminalne namere u slucajevima korupcije".

Obuka je održana 25.02.2015. godine, a ucestvovalo je petnaestoro istražitelja iz Odeljenja za borbu protiv korupcije pri kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija ima kljucnu ulogu u lancu borbe protiv korupcije na Kosovu: pored njene uloge u studijskim instrumentima za sprecavanje korupcije i nadzor u borbi protiv korupcije, njen zadatak je da sprovodi preliminarnu istragu u slucajevima sumnje u korupciju.

Cilj obuke je bio da se ojacaju kapaciteti službenika Agencije za sprovodenje delotvornih preliminarnih istraga, kao i za pripremanje potkrepljenih izveštaja o istrazi za tužilaštva. Nakon što je detaljno analizirao nedostatke u izveštajima preliminarne istrage koje je Agencija podnela tužilaštvima, EULEX je osmislio obuku tako da se usredsredi na to kako dokazati nameru u slucajevima korupcije.

"Ideja o ovoj obuci potice od EULEX-a i veoma je dobra ideja koju pozdravljamo zato što su prepoznati odredeni nedostaci u izveštajima koje smo podneli tužilaštvu. Pored toga, saglasili smo se da porazgovaramo sa tužiocima da cujemo i njihov stav o tome kako oni misle da naši argumenti mogu poslužiti kao dokazi u slucajevima u vezi sa korupcijom." – objašnjava Blerim Kelmendi, direktor Odeljenja Agencije za borbu protiv korupcije.

Obuku je održao tužilac EULEX-a Cezary Michalczuk, koga je impresionirala posvecenost istražitelja: "Zaista sam bio oduševljen aktivnim ucešcem zvanicnika ABPK i nivoom sadržajne rasprave koju smo vodili tokom obuke. Pitanje kriminalne namere je od presudnog znacaja u istragama u vezi sa korupcijom a Agencija ima sredstva i potencijal da bude u stanju da rasvetli ovaj element u izveštajima koje podnosi tužilaštvu. Posebno ovaj zadatak nije lak ali se uvek mora završiti ako zaista želimo da uspemo u borbi protiv korupcije na Kosovu."

Direktor Odeljenja Agencije za borbu protiv korupcije, naglasio je znacaj obuke: "Ovo je prvi put da imamo takvu obuku. Tece jako dobro i služi svrsi da se produbi naše znanje u vezi sa slucajevima koji se moraju proslediti tužilaštvu."

EULEX-ov Tim za borbu protiv korupcije propratice rezultate i uticaj obuke kako bi osmislio slicne radionice u predstojecim mesecima.