Vesti

Specijalizovana obuka o zabrani droga za službenike Carine Kosova i Granične policije Kosova

14. septembar 2018. god.

Danas, 14. septembra, održano je zatvaranje Specijalizovane obuke o zabrani droga za službenike Carine Kosova (SK) i Granične policije Kosova (GPK), organizovane od strane EULEX-a u partnerstvu sa Programom Državnog sekretarijata SAD-a za kontrolu izvoza i bezbednost granica (EXBS), kojem su prisustvovali direktor GPK, g. Šaban Guda, direktor Odeljenja CK za sprovođenje zakona g. Bljerim Krasnići i savetnik Programa EXBS g. George Rick Clarke.

Ova obuka, koja je trajala četiri dana, održana je na Prištinskom međunarodnom aerodromu i bila je usredsređena na profilisanje i selektivnost putnika, posmatranje i nadzor, inspekciju vazduhoplova, identifikaciju droga i prepoznavanje i analizu rizika, uz praktične vežbe kako bi se službenicima carine i granične policije omogućilo da se delotvorno bave glavnim bezbednosnim izazovima u borbi protiv krijumčarenja.Mirsad Miftari, policijski službenik: „Tokom ove obuke naučili smo mnoge stvari, kao što su razni vidovi krijumčarenja droge. Imali smo i praktične vežbe na kojima smo improvizovali različite situacije, u kojima smo imali za zadatak da identifikujemo osumnjičene i kako se krijumčarenje izvršilo. Obuka je bilo dobro organizovana i biće nam od pomoći u radu na terenu”.Stanislava Timotijević, carinska službenica: „Naučili smo dosta toga o konkretnim profilima ljudi koji se bave drogom, i ovo je sjajan dodatak našem znanju. Postaraću se da moje iskustvo sa ove obuke podelim sa svojim kolegama.”

Cilj ove obuke zapravo je bio da se unaprede kapaciteti carine i granične policije za operacije i planiranje, kao i njihova sposobnost za profilisanje putnika i identifikaciju potencijalnih pretnji.

Tokom uručivanja sertifikata za 16 novo-obučenih službenika, EULEX je Graničnoj policiji Kosova i Carini Kosova uručio i testere za drogu.