Vesti

EULEX učestvovao na sastanku načelnika uprava kriminalističke policije zemalja potpisnica PCC SEE

04. oktobar 2018. god.

Od 1. do 3 oktobra 2018. godine održan je u Tirani sastanak načelnika uprava kriminalističke policije zemalja Jugoistočne Evrope potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu (PCC SEE).

Glavne teme diskusije bile su bezbednosni izazovi vezani za rastući protok migranata, teški i organizovani kriminal i doprinos akciji integrativnog upravljanja unutrašnjom sigurnosti (IUUS). Načelnici uprava kriminalističke policije razmenili su iskustva i diskutovali o načinima suzbijanja zajednički bezbednosnih problema na globalnom i regionalnom nivou.

Ministar unutrašnjih poslova Albanije, generalni direktor državne policije Albanije i šef Sekretarijata PCC SEE otvorili su ovaj sastanak visokog nivoa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici zemalja učesnica i jedan broj posmatrača, naime predstavnici EULEX-a, EUROPOL-a, EUROJUST-a, FRONTEX-a, CEPOL-a, OEBS-a, IOM-a, UNODC-a, SELEC-a, SEESAC-a, PAMECA V, IPA za Zapadni Balkan, MARRI, i DEA.

Predstavnici su tokom konferencije ocenili stanje policijske saradnje i borbe protiv transnacionalnog kriminala u regionu, a naročito po pitanju ilegalnih migracija i terorizma. 

Vincenzo Giancarlo Cardinale, vođa ekipe Jedinice EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju, prisustvovao je sastanku kao posmatrač: „Na ovom sastanku visokog nivoa načelnika uprava kriminalističke policije imao sam prilike da učesnike obavestim o funkcijama i aktivnostima Misije nakon nedavne rekonfiguracije, sa fokusom na Stub za operativne poslove i njegovu Jedinicu za međunarodnu policijsku saradnju. Sastanak je bio usredsređen na ilegalne migracije i terorizam i jasno je pokazao kako se transnacionalne kriminalne mreže mogu raskrinkati samo kooperativnim pristupom agencija za sprovođenje zakona. Transnacionalni organizovani kriminal zahteva transnacionalni odgovor. Istakao sam niz slučajeva u kojima je EULEX, radeći zajedno sa Policijom Kosova, uspeo da spreči nekoliko aktivnih krijumčara, zajedničkim danima akcije planiranim u nekoliko zemalja pod okriljem EUROPOL-a."