Vesti

Rad EULEX-a predstavljen u petom krugu kursa “Civilni aspekti upravljanja krizama” održanom u Rimu

16. novembar 2018. god.

Dana 15. novembra predstavljen je rad EULEX-a u petom krugu kursa “Civilni aspekti upravljanja krizama” održanom u Rimu od 13. do 15. novembra 2018. godine, koji su organizovali Evropski koledž za bezbednost i odbranu i Centar oružanih snaga Italije “Centro Alti Studi per la Difesa” u Rimu.

Cilj ovog kursa bio je da se među budućim osobljem misija i operacija Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP) postigne zajedničko razumevanje civilnih aspekata upravljanja krizama EU, uključujući i procese i aktere odlučivanja.

Daniele Pancheri, politički savetnik šefice Misije EULEX, održao je prezentaciju na temu “Od teorije do stvarnosti: Kosovo kao studija slučaja”, naglašavajući glavne civilne aktere i aspekte upravljanja krizom u okviru sveukupnom operativnog konteksta Kosova, sa fokusom na EULEX Kosovo.

Ove godine kursu je prisustvovalo oko 70 polaznika iz civilne uprave, policijskih i vojnih snaga država članica, institucija EU i agencija EU uključenih u upravljanje krizama.