Vesti

Čuj i mene! - EULEX podržava kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

25. novembar 2018. god.

Danas, 25. novembra, Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama označava početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja će se završiti 10. decembra, na Dan ljudskih prava. 

U ovu kampanju, koja se ne Kosovu održava pod koordinacijom Grupe za bezbednost i rodnu ravnopravnost (GBRR), angažovano je niz kosovskih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih agencija i misija, uključujući i EULEX. Ona ima za cilj eliminaciju rodno zasnovanog nasilja, pozivajući institucije na snažniji odgovor.

Tokom 16 dana aktivizma, EULEX pruža podršku nizu događaja, koji imaju za cilj podizanje javne svesti o rodno zasnovanom nasilju i njegovom uticaju na društvo kao celinu, kao i veću mobilizaciju u zastupanju ovog pitanja. 

Među tim događajima, EULEX podržava i regionalnu konferenciju pod nazivom “Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”, koja će se pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde Kosova održati 10 – 11. decembra 2018. godine u Prištini.

Pored toga, EULEX će održati dva predavanja na Univerzitetu u Prištini i Univerzitetu u Prizrenu, u cilju podizanja svesti među studentima o rodno zasnovanom nasilju i zakonskim pravima žrtava na zaštitu. 

Na televizijskim stanicama na Kosovu biće emitovan video poziv za akciju protiv rodno zasnovanog nasilja, koji je pripremio EULEX, dok će brošure i nalepnice protiv nasilja u porodici – kršenja ljudskih prava koje pogađa ne samo žene i devojčice, već i muškarce i dečake  - biti raspodeljeni u sklopu kampanje podizanja svesti. 

“Iako je poslednjih godina ostvaren znatan napredak, rodno zasnovano i nasilje u porodici i dalje su pošast na Kosovu, kao i u mnogim drugim društvima. Žrtve rodno zasnovanog i nasilja u porodici moraju se čuti. Institucije vladavine prava igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju pristupa pravdi za žrtve”, izjavila je Alexandra Papadopoulou, šefica Misije EULEX. “Postavljanje novog koordinatora za nasilje u porodici na Kosovu i predstojeća konferencija visokog nivoa koju organizuje Ministarstvo pravde Kosova, značajni su koraci u pravom smeru, kojima se potvrđuje posvećenost kosovskih institucija rešavanju ovog pitanja”, dodala je ona.